Vastgoed strategie voor Westerwolde

Gisteravond is het Strategisch Vastgoedplan van de gemeente Westerwolde behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Bezuinigen op gebouwen

In het plan staat hoe het college de komende jaren om wil gaan met al het vastgoed dat de gemeente als eigendom heeft. Er moet op de vastgoedportefeuille bezuinigd worden, maar behoud van de voorzieningen die op dit moment verbonden zijn aan het vastgoed staat hierbij voorop.

De gemeente heeft de vastgoedportefeuille onder de loep genomen vanwege de hoge kosten die het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen met zich meebrengen. Kosten die op de langere termijn niet meer door de gemeente kunnen worden gedragen. De raad heeft het college daarom gevraagd om keuzes te maken om tot een toekomstbestendige en financieel draagbare vastgoedportefeuille te komen. Deze keuzes zijn uitgewerkt in het Strategisch Vastgoedplan.

Behoud van voorzieningen

De keuzes die het college in het Strategisch Vastgoedplan heeft opgetekend gaan over de gebouwen en niet over de functie die ze hebben. Behoud van de voorzieningen die op dit moment verbonden zijn aan het vastgoed staat hierbij voorop. De huurders van de panden worden per brief op de hoogte gebracht over wat het plan betekent voor het pand dat zij huren of gebruiken. De gemeente gaat met hen in gesprek om samen te kijken naar de mogelijkheden om de voorziening in stand te houden.