Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf? Maar u bent nog niet pensioengerechtigd? Misschien komt u in aanmerking voor een IOAZ uitkering. Neem hiervoor contact met ons op.

Bel de gemeente 0599 32 02 20

Wat is een IOAZ uitkering

Wanneer u als zelfstandig ondernemer stopt met uw eigen bedrijf, heeft u misschien niet meteen ander werk. Uw inkomen kan dan onder het sociaal minimum raken. De IOAZ-uitkering biedt mogelijk uitkomst. IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Hoogte uitkering

De IOAZ vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de IOAZ-uitkering hangt dus af van uw (gezamenlijke) inkomen. Om de hoogte van uw IOAZ-uitkering te bepalen, wordt bekeken:

 • Of u inkomsten heeft
 • Of uw eventuele partner inkomsten heeft
 • Wat uw eigen vermogen is
 • Hoeveel pensioen u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd (een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar telt niet mee)

Voorwaarden

Als u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering, moet u zich houden aan enkele regels. Heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de regels ook voor uw partner. De regels zijn:

 • U heeft sollicitatieplicht
 • U moet aangeboden werk accepteren
 • U moet wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven aan de sociale dienst van de gemeente
 • Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders)

Hoe werkt het

 • Als ondernemer meldt u zich aan bij de gemeente voor een mogelijke aanvraag 
 • Na een intake gesprek dient u een aanvraag in
 • Binnen 8 weken na het aanvragen krijgt u een brief met de beslissing
 • Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen maximaal 1,5 jaar opgeheven zijn

Meer informatie over de IOAZ uitkering vindt u op de website van de Rijksoverheid.nl.