Uitgifte bouwkavel Bedrijvenpark Zuid Groningen

Algemeen

De gemeente Westerwolde verkoopt stukken land op het Bedrijvenpark 'Zuid Groningen' in Ter Apelkanaal naast de Avebe. Heeft u als ondernemer interesse om op deze plek grond te kopen, vul dan het webformulier in.

Didam-arrest

De gemeente moet, vanwege het Didam-arrest van de Hoge Raad, criteria opstellen voor de verkoop van de bouwkavels. Zo zorgen we ervoor dat iedereen dezelfde kans krijgt om een bouwkavel te kopen. 

Wie kan zich inschrijven?

Iedereen kan zich inschrijven. We kijken bij de inschrijvingen vooral naar onderstaande punten.

 • Werkgelegenheid 
 • Bedrijven die willen uitbreiden op grond naast hun huidige locatie 
 • Als uw bedrijf moet verhuizen vanwege regels voor de ruimtelijke planning
 • Als u samenwerkt met andere bedrijven en zo elkaar versterkt. Dit betekent dat u gebruik maakt van bestaande industriĆ«le of economische infrastructuur
 • U bent bereid om samen te werken voor duurzame energie. We noemen dit een "energiehub" of een "gezamenlijk duurzaamheidsconcept". Het betekent dat mensen samenwerken om ervoor te zorgen dat we op een goede manier met energie omgaan
 • Het doel is dat bedrijven zich kunnen vestigen op het Bedrijvenpark 'Zuid Groningen' en dat zij kunnen bijdragen aan de economie van Westerwolde

Regels voor inschrijving

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
 • U wilt zich vestigen op het bedrijvenpark
 • U bent geen projectontwikkelaar
 • U bent geen occasion dealer en/of ondernemer die gebouwen wil bouwen waarin verschillende bedrijven kunnen samenwerken. Deze activiteiten hebben weinig economische waarde weinig mensen kunnen er werk in vinden.

Na de inschrijving

De gemeente maakt gebruik van een inschrijflijst. We bekijken wie interesse heeft en bepalen wie het beste past bij wat wij zoeken en of dit past binnen de uit te geven bedrijfskavels. Wij zijn vooral geĆÆnteresseerd in bedrijven die bezig zijn met innovatie, duurzaamheid en/of  eventueel raakvlakken heeft met agrarische industrie. Het is ook belangrijk dat deze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en ruimte bieden voor stageplekken en leer-werktrajecten.

Beoordeling van mogelijke reservering en uitnodiging vindt plaats op volgorde van datum binnenkomst van de inschrijving. U krijgt binnen 5 werkdagen bericht of u wel of niet in aanmerking komt voor een eventuele reservering en/of wordt uitgenodigd voor een nader gesprek.

Optie op een bouwkavel

1. Als u door ons bent geselecteerd, zullen we in overleg bepalen welke bedrijfskavel kan worden gereserveerd. U krijgt een bevestiging per e-mail waarop alle informatie staat over het stuk grond dat gereserveerd is voor uw bedrijf. Deze reservering geldt voor twee maanden, maar kan langer duren als dat nodig is.

2. U kunt er voor kiezen om vooruitlopend op de koop een optie te nemen op de bedrijfskavel. Voor de koop of optie betaalt u een waarborgsom, die bij de eigendomsoverdracht op de koopsom in mindering wordt gebracht. Als u besluit om het stuk land niet te kopen, wordt de volgende persoon op de lijst benaderd.

3. Als alles geregeld is, wordt er een koopovereenkomst ondertekend en vindt de eigendomsoverdracht plaats bij een notaris. Als de koopovereenkomst definitief is en is ondertekend, wordt dit gedurende 14 dagen bekendgemaakt op de website van de gemeente Westerwolde.  Als de verkoop niet op bezwaren stuit kan vervolgens de eigendomsoverdracht via de notaris plaatsvinden.  Wij hebben voorkeur voor notarissen binnen onze gemeente of regio.

Bouwplan en vergunning

Voordat u kunt beginnen met bouwen op de kavel, vraagt u eerst een vergunning aan. Hiervoor dient u uw plan in op www.omgevingsloket.nl. Wilt u overleg voordat u de vergunning aanvraagt? Maak dan een afspraak met iemand van vergunningen. U kunt bellen naar (0599) 32 02 20.

Bouwplan

Het bouwplan moet voldoen aan regels die staan in het bestemmingsplan  bedrijvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaal.  Dit plan heeft regels over waar en hoe hoog gebouwd mag worden. 

Voordat de grond verkocht wordt, doet de gemeente onderzoek naar de bodem om te kijken of deze geschikt is voor bedrijven. U hoeft zelf geen bodemonderzoek meer te doen bij het aanvragen van de vergunning.

Als er grond vrijkomt op uw plek en dit valt onder het bodembeheerplan, dan mag deze grond zonder extra onderzoek gebruikt worden op andere plekken binnen dat gebied. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Milieu.

Als u grond afvoert, moet u dit vijf dagen van tevoren melden bij het meldpunt bodemkwaliteit. Als de grond naar een erkende verwerker gaat, moet er ook nog ander onderzoek gedaan worden.

U zorgt zelf voor aansluitingen op alle nutsvoorzieningen, zoals water en elektriciteit. Dit regelt u met de nutsbedrijven die deze diensten leveren. 

 • Het afvalwater van het toilet en de keuken kan worden afgevoerd via het riool in het openbaar gebied. 
 • Voor de afvoer van regenwater en (productie-) afvalwater moet u zelf een voorziening treffen op uw bedrijfskavel. 

De sloten rondom het bedrijvenpark zijn er in de eerste plaats om regenwater voor het (openbaar-) gebied op te vangen en af te voeren naar andere plekken. Het waterschap en de gemeente bepalen de opvang- en afvoermogelijkheid van de sloten.  Afhankelijk van deze bepaalde capaciteit, kan gekeken worden of regenwater van bedrijfskavels eveneens op deze omliggende sloten kan worden afgevoerd.