Tijdelijk plaatsen van een container op de openbare weg

Algemeen

Gaat u verbouwen, de tuin veranderen of begint u aan een grote klus? Soms wilt u dan een (puin)container gebruiken voor het afval. Plaatst u deze container op de openbare weg, de stoep of de openbare parkeerplaats? Dan meldt u dit bij ons.

Regels voor het plaatsen

 • Het verkeer mag geen last hebben van de container en de verkeersveiligheid mag niet in het gevaar komen
 • De weg moet minimaal 3 meter vrij zijn rond de container. Op voetpaden is dit minimaal 1 meter
 • Er moet goede reflectie worden aangebracht, zodat de container in het donker goed te zien is
 • De container mag niet voor een inrit staan. Hiervoor kan handhaving een boete opleggen
 • Er mag geen huishoudelijk of gevaarlijk afval in de container
 • De directe omgeving van de container moet opgeruimd zijn en vrij van afval
 • Schade door het gebruik van een container, zijn voor uw rekening.
 • Beschadigingen aan gemeentelijk eigendom meldt u meteen bij ons

Aanbrengen markeringsstrepen

 • De markering bestaat uit reflecterend materiaal (minstens klasse 2) in de kleuren rood en wit
 • Eén vlak is 114 mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn diagonale strepen aangebracht in rood en wit

Strepen op elk zijvlak en elk kopstuk:

 • Minimaal twee aan de uiterste buitenzijden
 • De afstand tussen het hoogste punt van de markering en de weg waar de container op staat is maximaal 1.55 meter
 • De markering wordt verticaal aangebracht. Als dit echt niet kan, neem dan contact met ons op

Strepen aan de kopeinden en zijvlakken:

 • De rode vlakken moeten in de aanrijrichting aan de linkerkant van rechtsboven naar linksonder gericht zijn
 • De rode vlakken in de aanrijrichting aan de rechterkant van linksboven naar rechtsonder gericht zijn

 

Reflectie op de container

Tijdelijk iets anders plaatsen

Wilt u iets anders plaatsen op de openbare weg? Stuur ons dan een e-mail: gemeente@westerwolde.nl 

Vermeld hierin:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer 
 • Wat u wilt plaatsen
 • Omschrijving van de plek waar het wordt geplaatst
 • Waarom het wordt geplaatst
 • Vanaf welke datum en tot welke datum het wordt geplaatst