Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind behoefte aan extra huiswerkbegeleiding en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de kosten. De tegemoetkoming is maximaal € 300 per kind per schooljaar.

Voorwaarden

  • Uw kind is minderjarig, zit op het voortgezet onderwijs en woont in de gemeente Westerwolde
  • Uw gezamenlijk inkomen is maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm 
  • De huiswerkbegeleiding is extra en valt buiten het reguliere aanbod aan huiswerkbegeleiding op school
  • Uw kind heeft een 6 of lager voor een of meerdere vakken
  • De huiswerkbegeleider is een vakbekwaam docent met onderwijsbevoegdheid en is in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • Heeft u moeite met het aanvragen met DigiD? U kunt terecht bij een van de steunstees in onze gemeente.

Stuur met uw aanvraag mee:

  • Een kopie van het rapport van uw kind
  • Een recente specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen, zoals een salarisstrook

Toekenning

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen toetsen wij of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken hierover een brief met daarin het besluit op uw aanvraag.

Uitbetaling

  • U stuurt maandelijks een factuur naar de gemeente met daarop de kosten voor huiswerkbegeleiding
  • Nadat wij de factuur hebben ontvangen, maken wij de tegemoetkoming zo snel mogelijk over