Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding

Algemeen

Heeft uw kind extra huiswerkbegeleiding nodig? Als u een laag inkomen heeft kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Dit is maximaal € 300 per kind per schooljaar.

Aanvragen tegemoetkoming

  • Uw kind woont in onze gemeente en is minderjarig en zit op het voortgezet onderwijs
  • Uw gezamenlijk inkomen is maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm 
  • De huiswerkbegeleiding is extra en valt buiten het normale aanbod aan huiswerkbegeleiding op school
  • Uw kind heeft een 6 of lager voor een of meerdere vakken
  • De huiswerkbegeleider is een bekwame leraar met onderwijsbevoegdheid en in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • U stuurt een kopie van het rapport van uw kind mee
  • U stuurt een laatste specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen, zoals een loonstrook mee

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen kijken wij of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. U krijgt binnen 8 weken een brief met daarin het besluit op uw aanvraag.