Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding

Is er extra huiswerkbegeleiding nodig voor uw kind? Als u een laag inkomen heeft kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. De tegemoetkoming is maximaal € 300 per kind per schooljaar.

Voorwaarden

 

  • Uw kind woont in onze gemeente en is minderjarig. En zit op het voortgezet onderwijs 
  • Uw gezamenlijk inkomen is maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm 
  • De huiswerkbegeleiding is extra en valt buiten het normale aanbod aan huiswerkbegeleiding op school
  • Uw kind heeft een 6 of lager voor een of meerdere vakken
  • De huiswerkbegeleider is een vakbekwaam docent met onderwijsbevoegdheid en is in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Stuur met uw aanvraag mee:

  • Een kopie van het rapport van uw kind

  • De laatste specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen, zoals een loonstrook

Heeft u moeite met het aanvragen met DigiD? U kunt terecht bij een van de steunstees in onze gemeente.

Toekenning

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen kijken wij of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. U krijgt binnen 8 weken een brief met daarin het besluit op uw aanvraag.

Uitbetaling

  • U stuurt ons maandelijks een rekening van de kosten voor huiswerkbegeleiding
  • Als wij de rekening hebben ontvangen, maken wij de tegemoetkoming zo snel mogelijk over