Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding

Algemeen

Heeft uw kind extra huiswerkbegeleiding nodig? Als u een laag inkomen heeft kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Dit is maximaal € 300 per kind per schooljaar.

Aanvragen tegemoetkoming

Voorwaarden

 • Uw kind woont in onze gemeente en is minderjarig. En zit op het voortgezet onderwijs
 • Uw gezamenlijk inkomen is maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm 
 • De huiswerkbegeleiding is extra en valt buiten het normale aanbod aan huiswerkbegeleiding op school
 • Uw kind heeft een 6 of lager voor een of meerdere vakken
 • De huiswerkbegeleider is een bekwame leraar met onderwijsbevoegdheid en in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Uw aanvraag:

 • U stuurt een kopie van het rapport van uw kind mee

 • U stuurt een laatste specificatie van uw (gezamenlijk) netto inkomen, zoals een loonstrook mee

 • Als wij uw aanvraag hebben ontvangen kijken wij of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming
 • U krijgt binnen 8 weken een brief met daarin het besluit op uw aanvraag

Uitbetaling 

 • U stuurt ons maandelijks een rekening van de kosten voor huiswerkbegeleiding
 • Als wij de rekening hebben ontvangen, maken wij de tegemoetkoming zo snel mogelijk over