Subsidie voor woningisolatie

Algemeen

Heeft u een eigen woning en wilt u deze isoleren? Misschien krijgt u dan subsidie. U vraagt deze aan voordat u begint met de werkzaamheden.

Hoe werkt het?

 • U vraagt aan voordat u begint met de werkzaamheden
 • U krijgt binnen 8 weken bericht op uw aanvraag
 • Als de subsidie is goedgekeurd, dan krijgt u binnen 4 weken het geld op uw rekening
 • U moet de werkzaamheden binnen 6 maanden na ons besluit uitvoeren
 • De rekening van de werkzaamheden stuurt u ons via e-mail naar gemeente@westerwolde.nl. Geef uw zaaknummer hierbij aan. Deze vindt u in het besluit
 • De rekeningen en/of bonnen moet u bewaren tot 1 januari 2024
 • Wij controleren steekproefsgewijs of werkzaamheden aan de woning zijn uitgevoerd

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning en u woont in deze woning
 • De woning is gebouwd voor 1996
 • U levert een rapport energiebesparing (EPA) aan. Dit rapport is maximaal 1 jaar oud. U kunt het advies energiebesparing aanvragen via Jouwbespaarcoach. Let op: een online energiescan of het bewijs van een energielabel is niet geldig
 • De beleidsregels subsidie ‘Oost-Groningen bespaart energie’ gelden voor deze aanvraag 

U voert minimaal 1 van de volgende maatregelen uit 

 • 40m² vloerisolatie met een minimale Rc waarde 3.5 m²K/W
 • 20 m² gevelisolatie van minimaal Rc 3.5 m2 K/W
 • 30m² spouwmuurisolatie van minimaal Rc 1.6 m2 K/W
 • 30 m² dakisolatie van minimaal Rc 3.5 m2 K/W
 •  5 m² glas van minimaal HR++

Voor zonnepanelen is er geen subsidie. Er is wel een stimuleringslening .

Hoogte subsidie

 • Als de subsidie wordt goedgekeurd, dan krijgt u eenmalig € 350
 • Wordt het energielabel van uw woning minimaal 2 stappen hoger en haalt u daarmee label C of hoger? Dan kunt u € 150 extra krijgen. Informatie over hoe u dit doet, vindt u in het maatwerkadvies energiebesparing
 • Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u € 150 extra subsidie ontvangen. In de onderstaande tabel leest hoeveel uw inkomen maximaal mag zijn. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen dan stuurt u een inkomensverklaring van de Belastingdienst mee. Als u bent getrouwd of samenwoont moet u allebei een inkomensverklaring inleveren.
Maximaal netto verzamelinkomen (onder 130% minimumloon)
Uw situatie Bedrag
Getrouwd of samenwonenden tot AOW gerechtigde leeftijd € 2.109,48
Alleenstaand of alleenstaande ouders met kinderen tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.476,64
Getrouwd of samenwonenden vanaf AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.231,89

Alleenstaand of alleenstaande ouders vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1.643,38