Subsidie voor publieksmanifestaties

Algemeen

Organiseert uw stichting of vereniging jaarlijks een groot cultureel of sportief evenement in onze gemeente? En verwacht u minimaal 1000 bezoekers? Misschien komt u in aanmerking voor subsidie. Dit mag u één keer per jaar aanvragen. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

Voorwaarden

 • Het evenement wordt jaarlijks gehouden in de gemeente Westerwolde en trekt overal bezoekers vandaan
 • De organisatie heeft niet als doel om winst te maken
 • U heeft een evenementenvergunning nodig
 • Uit de begroting blijkt dat de inkomsten in ieder geval voor 30% uit andere bronnen komen

Hoeveel subsidie?

De hoogte van de subsidie ligt aan het aantal bezoekers:

 • 1.000 tot 5.000 bezoekers: maximaal € 1.000
 • 5.000 tot 10.000 bezoekers: maximaal € 2.000
 • 10.000 tot 20.000 bezoekers: maximaal € 3.000
 • Voor elke 10.000 bezoekers extra: maximaal € 1.000, met een maximum van € 4.000

Eind november wordt het budget door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna is duidelijk hoeveel geld er precies beschikbaar is (subsidieplafond). Alle aanvragen worden dan evenredig verdeeld. Het bedrag kan dus lager uitvallen.

Hoe werkt het

 • Vul het aanvraagformulier in
 • Stuur een begroting en activiteitenplan mee
 • Als het de eerste keer is, stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en de statuten mee
 • Voor het eind van het jaar heeft u dan bericht over onze beslissing