Subsidie voor belangenverenigingen

Algemeen

Organiseert uw belangenvereniging of dorpsraad activiteiten voor de inwoners van uw dorp? Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie. Aanvragen kan één keer per jaar. Voor het jaar 2024 kon dit tot 1 juli 2023.

Voorwaarden

  • Uw belangenvereniging of dorpsraad is een stichting of vereniging en een officiële gesprekspartner van de gemeente
  • U wilt met uw activiteit de betrokkenheid van inwoners bij hun dorp bevorderen
  • U voert de activiteiten uit namens de inwoners van uw dorp
  • Alle inwoners van het dorp mogen meedoen
  • Bij de aanvraag geeft u een overzicht van alle activiteiten voor het hele jaar op en een begroting. Er hoeft geen sprake te zijn van een tekort

Hoeveel subsidie?

U ontvangt maximaal € 1.000 per jaar. . Eind november wordt het budget door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna is duidelijk hoeveel geld er precies beschikbaar is (subsidieplafond). Alle aanvragen worden dan evenredig verdeeld.

Weet u niet zeker of u wel subsidie kunt krijgen? Vraag het dan toch aan.
Ook al kunt u niet aan alle spelregels voldoen. U kunt dan misschien toch een basissubsidie van maximaal € 300 krijgen.

Hoe werkt het?

  • Vul het aanvraagformulier in 
  • Doe daar een begroting en activiteitenplan bij
  • Als het de eerste keer is, stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en de statuten mee
  • Voor het eind van het jaar heeft u dan bericht over onze beslissing