Subsidie onderhoud speelvoorzieningen

Algemeen

Onderhoudt uw vereniging een speelvoorziening in de buurt? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie. U moet hiervoor wel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. Aanvragen kan één keer per jaar. Voor het jaar 2025 kan dit van 1 april tot 1 juli 2024.

Voorwaarde

Uw vereniging heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor schade die komt door het gebruik van of het aanwezig hebben van speeltoestellen. 

Hoe werkt het?

  • Vul het aanvraagformulier in 
  • Doe daar een begroting en activiteitenplan bij
  • Voeg een kopie van de verzekeringspolis toe
  • Als het de eerste keer is, stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en de statuten mee
  • Voor het eind van het jaar heeft u dan bericht over onze beslissing