Subsidie duurzaam omgaan met regenwater

Algemeen

Regen- en ander hemelwater is schoon water. U kunt dit water afkoppelen. Afkoppelen betekent dat het regenwater van uw dak of ander verhard oppervlak niet in het riool verdwijnt. U kunt hiervoor subsidie aanvragen. Het jaarlijks budget wordt uitgegeven op volgorde van binnenkomst. Als particulier logt u in met DigiD.

Hoe werkt het?

 • U vult het aanvraag formulier in
 • De gemeente neemt contact met u op 
 • Lees meer over regenwater opvangen in uw tuin
 • In overleg wordt gekeken welke oplossing het beste is
 • Als de aanvraag en de technische oplossingen voldoen aan de voorwaarden wordt de subsidie toegekend
 • Daarna begint u binnen 3 maanden met de werkzaamheden 
 • Als de sleuf open ligt controleert de gemeente de werkzaamheden
 • Nadat de gemeente akkoord is met de werkzaamheden, wordt binnen 6 weken het subsidiebedrag overgemaakt
 • De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gereed zijn 

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het oppervlak dat u wilt afkoppelen 
 • Het perceel ligt in de gemeente Westerwolde
 • Het perceel is niet aangesloten op het drukriool, vacuümriolering of IBA
 • Het regenwater stroomt op dit moment nog naar de gemengde riolering
 • Het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2. U berekent het oppervlak aan de hand van de plattegrond (dus niet een schuin dak)
 • Het afkoppelen moet aantoonbaar op een verantwoorde wijze gebeuren
 • Het afkoppelen mag geen overlast opleveren voor anderen, bijvoorbeeld voor aangrenzende grond
 • Verordening afkoppelen hemelwater

Hoogte van de subsidie

Grootte afgekoppeld oppervlak  Basisbedrag subsidie
De eerste 150 m2

€ 400

Van 150 tot 2000 m2  € 2,50 per m2
Maximale subsidie per aanvraag € 5.000

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Er is een jaarlijks beschikbaar budget. Hiervoor geldt op = op.