Stimuleringslening, waarvoor kunt u het gebruiken

Overzicht van maatregelen waarvoor u de stimuleringslening kunt gebruiken

Gebreken aan de woning

 • Ontgraven van de fundering
 • Slopen van een verzakt gedeelte
 • Opmetselen en het aanhelen
 • Maken van een begane grond vloerconstructie met inkassing van de gevels

Herstel van de gevels en dragende muren

 • Vervangen van halfsteens of steens metselwerk of spouwmuur of vergelijkbare constructies
 • Vervangen van buitenkozijnen, inclusief bijbehorende ramen en deuren
 • Vervangen van lateien

Herstel van vloerconstructies

 • Slopen van plinten en verrotte vloerdelen
 • Slopen van verrotte balken en/of het waterpas stellen van bestaande balken
 • Aanbrengen van (nieuwe) balken of vloeren of vloerdelen
 • Vervangen, in samenhang met de vloer, van trappen

Herstel van kapconstructies

 • Repareren of het vernieuwen van de kapconstructie, zoals gordingen, muurplanten, spant(en) en in samenhang hiermee
 • Afhalen en het aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van de dakbedekking
 • Het afhalen en het aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van de panlatten, tengels en dakbeschot
 • Vernieuwen van goten
 • Vernieuwen van schoorstenen, verwijderen asbest en/of loden leidingen
 • Verwijderen van asbest en/of loden leidingen die in de woningen aanwezig zijn

Overzicht van de energiebesparende aanpassingen

U heeft een energieprestatieadvies nodig als uw woning voor 1995 is gebouwd

 • Gevelisolatie, Rc minimaal 3.5 m²K/W
 • Dakisolatie, Rc minimaal 3,5 m²K/W
 • Vloer- en bodemisolatie 3.5 m²K/W
 • HR++ glas met isolatiewaarde U kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K
 • Een zonnepaneel moet een minimaal vermogen hebben van 280 Wp en zijn aangebracht conform de NEN 1010. Hiervoor heeft u geen Energieprestatieadvies nodig.
 • De zonneboiler moet een minimale jaaropbrengst hebben van 3,1 GJ
 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor de hoofdverwarming en minimaal een thermisch vermogen hebben van 3,2 kW of moet ondersteunend zijn voor de bestaande cv-ketel en opgenomen zijn in het verwarmingscircuit
 • De warmteterugwinning uit douchewater (douche-WTW) moet minimaal aangesloten zijn op één douche
 • De warmtekrachtkoppeling (wkk) moet minimaal een thermisch vermogen hebben van 3,2 kW en kan bestaan uit een HRe ketel of een vergelijkbaar toestel dat zowel warmte als elektriciteit opwekt