Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met een starterslening kunt u vaak net iets extra's lenen dat u nodig heeft.

Hoe werkt het?

 • Vul het aanvraagformulier starterslening in met Digid
 • Wij bekijken binnen 8 weken of u in aanmerking komt voor een lening
 • Als de aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een 'toewijzingsbrief'
 • Met deze toewijzingsbrief vraagt u binnen 8 weken de lening aan bij  het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Voorwaarden

 • De regeling is voor het kopen van een woning voor permanent wonen
 • Bij een bestaande woning is de aankoopprijs inclusief kosten voor verbetering maximaal € 225.000
 • Bij een bestaande woning is de kostengrens voor energiebesparende maatregelen verhoogd tot 106% van de aankoopprijs
 • Bij nieuwbouw is maximale aanneemsom inclusief meerwerk maximaal € 225.000
 • De lening is maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 30.000
 • Is uw woning voor 1995 gebouwd dan heeft u een bouwkundig keuringsadvies nodig
 • Voor meefinancieren verbeterkosten moet u bewijsstukken inleveren
 • De Verordening Starterslening gemeente Westerwolde is van toepassing 

Verbeterkosten meefinancieren

Wilt u de verbeterkosten van een bestaande woning in uw aanvraag meenemen? Wij hebben hiervoor extra bewijsstukken nodig.