Standplaats voor een woonwagen

Algemeen

Wilt u graag wonen in een woonwagen? Dan heeft u een standplaats nodig. Deze zijn er nu niet. Na onderzoek weten we dat er inwoners zijn die graag een standplaats willen. We zijn nog bezig met het vaststellen van de regels. Wilt u zich alvast inschrijven? Neem dan contact met ons op.

Wanneer kunt u zich inschrijven?

  • Als u 16 jaar bent of ouder. Een standplaats krijgen kan alleen als u 18 jaar of ouder bent
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
  • U kunt zich 1 keer inschrijven
  • De inschrijving kan niet worden overgedragen
  • Na een jaar laat u ons weten of u op de lijst wilt blijven staan

Wat gebeurt er na uw inschrijving?

U wordt op een wachtlijst geplaatst. Als de regels zijn vastgesteld worden de inschrijvingen bepaald met een puntensysteem. Om de punten te verdelen kijken wij naar een aantal gegevens:

  • Heeft u of hebben uw ouders eerder in een woonwagen gewoond
  • Uit hoeveel personen bestaat uw gezin 
  • Hoe woont u nu
  • Komt u uit de regio
  • Hoe lang staat u op de wachtlijst