Standplaats voor een woonwagen

Wilt u graag wonen in een woonwagen in onze gemeente? Dan heeft u een standplaats nodig. Deze zijn er nu niet. Voor 1 augustus 2022 maken we regels die hiervoor gelden. U kunt zich wel inschrijven voor een wachtlijst. Het inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen.

Voorwaarden voor inschrijven

 • U kunt zich inschrijven als u 16 jaar bent of ouder. U komt in aanmerking voor een standplaats als u 18 jaar of ouder bent
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U kunt zich maximaal 1 keer inschrijven
 • De inschrijving hoort bij u en kunt u niet aan iemand anders geven
 • U moet er zelf voor zorgen dat uw gegevens kloppen
 • U geeft na een jaar aan of u op de lijst wilt blijven staan

Na uw inschrijving

U op een wachtlijst geplaatst. Als de regels zijn vastgesteld wordt uw lijst bepaald met een puntensysteem. Bij het toewijzen van een plek kijken we:

 • Of u of uw ouders eerder in een woonwagen hebben gewoond
 • Uit hoeveel personen uw gezin bestaat
 • Hoe u nu woont
 • Of u uit de regio komt
 • Hoe lang u op de wachtlijst staat

Regels maken

Wij willen voor alle inwoners een goede woonplek. In Westerwolde zijn nu geen standplaatsen voor woonwagens. 

Na onderzoek weten we dat er inwoners zijn die graag een standplaats willen en wat hun wensen zijn.  We gaan aan de slag met het maken van regels. Voor 1 augustus 2022 maken we deze regels bekend.