Standplaats voor een woonwagen

Wilt u graag wonen in een woonwagen in de gemeente Westerwolde? Dan heeft u een standplaats nodig. Deze zijn er nu niet. U kunt zich wel inschrijven voor een wachtlijst. Zo weten wij of er standplaatsen nodig zijn. Het inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen.

Bel ons voor een inschrijfformulier: 0599 32 02 20

Voorwaarden voor inschrijven

 • U kunt zich inschrijven als u 16 jaar bent of ouder. U komt in aanmerking voor een standplaats als u 18 jaar of ouder bent
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U kunt zich maximaal 1 keer inschrijven
 • De inschrijving hoort bij u en kunt u niet aan iemand anders geven
 • U moet er zelf voor zorgen dat uw gegevens kloppen
 • U geeft na een jaar aan of u op de lijst wilt blijven staan

Na uw inschrijving

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, bepalen wij of en waar standplaatsen nodig zijn. Bij het toewijzen van een plek kijken we:

 • Of u of uw ouders eerder in een woonwagen hebben gewoond
 • Uit hoeveel personen uw gezin bestaat
 • Hoe u nu woont
 • Of u uit de regio komt
 • Hoe lang u op de wachtlijst staat

Waarom inschrijven?

Wij willen voor alle inwoners een goede woonplek. In Westerwolde zijn nu geen standplaatsen voor woonwagens. Daarom onderzoeken wij of er inwoners zijn die dit graag willen. En wat hun wensen zijn. Zo kunnen wij bij het aanleggen van standplaatsen en bij het maken van de regels hier rekening mee houden.