Slopen

Algemeen

Wilt u een bouwwerk of een deel van een gebouw slopen? Dan vraagt u omgevingsvergunning aan. Ook als er asbest bij vrij komt of u heeft meer dan 10m3 sloopafval.
Soms is een sloopmelding voldoende.

Vergunning of melding

Sloopvergunning

Bij het slopen van of in een beschermd stads- of dorpsgezicht of bij/aan/in een beschermd monument. In andere gevallen doet u een sloopmelding.

Sloopmelding doen

  • De melding moet 4 weken voor u begint bij ons binnen zijn.
  • Geef in een sloopmelding aan of er asbest in het gebouw zit.
  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee. Deze wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
  • Als het gebouw dat wordt gesloopt na 1 januari 1994 is gebouwd dan is er geen asbest in het gebouw.

Asbest verwijderen particulieren

Subsidiemogelijkheden

Op dit moment zijn er geen subsidiemogelijkheden voor het laten verwijderen van daken met asbest. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.