Slopen

Algemeen

Wilt u een bouwwerk of een deel van een bouwwerk slopen? U doet dan een sloopmelding. Dit geldt voor het verwijderen van asbest en bij meer dan 10 m3 sloopafval. Soms is er een omgevingsvergunning nodig voor het slopen.

Vergunning of melding

Omgevingsvergunning voor het slopen

Bij het slopen van een bouwwerk of een deel van een bouwwerk in een beschermd dorpsgezicht is een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Dit geldt ook voor het slopen bij/aan/in een rijksmonument. Soms staat er in het omgevingsplan dat er een omgevingsvergunning nodig is voor het slopen. In andere gevallen doet u een sloopmelding.

Sloopmelding doen

  • De melding moet 4 weken voor u begint bij ons binnen zijn.
  • Geef in een sloopmelding aan of er asbest in het gebouw zit.
  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee. Deze wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
  • Als het gebouw dat wordt gesloopt na 1 januari 1994 is gebouwd dan is er geen asbest in het gebouw.

Asbest verwijderen particulieren

Subsidiemogelijkheden

Er zijn geen subsidiemogelijkheden voor het verwijderen van asbest. U kunt wel een stimuleringslening aanvragen