Slopen

Vergunning of melding?

Sloopvergunning

Als het slopen plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht of bij/aan/in een beschermd monument is een sloopvergunning nodig. In overige gevallen doet u een sloopmelding.

Sloopmelding

Geef in de sloopmelding aan of het bouwwerk asbest bevat. Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Wanneer het te slopen bouwwerk is gebouwd na 1 januari 1994 is het zeker dat het bouwwerk geen asbest bevat. Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Ministerie.

Asbest verwijderen door particulieren

Particulieren mogen onder voorwaarden tot maximaal 35 m2 zelf asbest verwijderen.

Subsidiemogelijkheden

Op dit moment zijn er geen subsidiemogelijkheden voor het laten verwijderen van daken met asbest. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.