Slopen

Wilt u een bouwwerk slopen? Of een deel van een gebouw? Dan is er een omgevingsvergunning nodig. Ook als er asbest bij vrij komt of u heeft meer dan 10m3 sloopafval.
De melding moet 4 weken voor u begint binnen zijn. Soms is een sloopmelding voldoende.

Vergunning of melding?

Sloopvergunning

  • Bij slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Bij/aan/in een beschermd monument

Sloopmelding doen

  • Geef in een sloopmelding aan of er asbest in het gebouw zit.
  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee. Deze wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
  • Als het gebouw dat wordt gesloopt na 1 januari 1994 is gebouwd dan is er geen asbest in het gebouw.

Asbest verwijderen door particulieren

Particulieren mogen onder voorwaarden tot maximaal 35 m2 zelf asbest verwijderen.

Algemene informatie

Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Ministerie.

Subsidiemogelijkheden

Op dit moment zijn er geen subsidiemogelijkheden voor het laten verwijderen van daken met asbest. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.