Slopen

Als u (een gedeelte van) een bouwwerk wilt slopen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen kunt u volstaan met een sloopmelding. Als u meer dan 10m3 sloopafval verwacht of als er asbest vrijkomt meldt u dit via het Omgevingsloket Online. De sloopmelding moet ten minste 4 weken voor u begint bij ons binnen zijn.

Vergunning of melding?

Sloopvergunning

Wanneer het slopen plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht of bij/aan/in een beschermd monument is een sloopvergunning nodig. In overige gevallen doet u een sloopmelding.

Sloopmelding

Geef in de sloopmelding aan of het bouwwerk asbest bevat. Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Wanneer het te slopen bouwwerk is gebouwd na 1 januari 1994 is het zeker dat het bouwwerk geen asbest bevat. Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Ministerie.

Asbest verwijderen door particulieren

Particulieren mogen onder voorwaarden zelf tot maximaal 35 m2 asbest verwijderen.

Subsidiemogelijkheden

Op dit moment zijn er geen subsidiemogelijkheden voor het laten verwijderen van daken met asbest. Mogelijk komt er wel een nieuw fonds waarmee u een lening met aantrekkelijke voorwaarden kunt afsluiten. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.