Schuldhulpverlening voor ondernemers

Algemeen

De gemeente Westerwolde biedt, in samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank te Assen, hulp aan ondernemers met schulden. Ons doel is, dat u uw financiën weer op de orde krijgt en uiteindelijk schuldenvrij wordt. Hoe eerder we erbij zijn, hoe meer we voor u kunnen doen.

Hoe helpen wij u?

Samen met u bekijken we welke schulden er zijn en bekijken we of u alle schulden zelf kunt betalen. Lukt dat niet, dan vragen we de schuldeisers om gedeeltelijke kwijtschelding. Als dat ook niet lukt, dan kunnen samen met  u wettelijke schuldsanering (Wsnp) aanvragen