Schade aan wegen, bruggen, fiets- of voetpaden

Algemeen

Ziet u schade aan een weg, brug, fiets- of voetpad? Meldingen en tips geeft u aan ons door. Samen zorgen we voor een schoon en veilig Westerwolde.

Gemeente of provincie

Als u op de kaart van rijkswaterstaat op de weg klikt, ziet u wie wegbeheerder is. Gaat het om een gemeentelijke weg dan meldt u dit via bovenstaande knop. Als het om een provinciale weg gaat, meldt u dit bij de provincie Groningen.

Beschrijf de plek waar het om gaat zo goed als kan. U kunt ook foto's toevoegen.

Wat kunt u melden?

  • Gat in de weg
  • Stoeptegels die erg scheef liggen
  • Boomwortels komen omhoog
  • Tegels zijn verzakt
  • Schade aan een brug of sluis 

Spoed buiten kantoortijden

Gevaarlijke situaties of spoedgevallen doorgeven buiten kantooruren: Bel 0599 32 02 20. U  kunt voor direct gevaar ook bellen met 112.