Schade aan bomen of ander groen

Ziet u ergens een omgewaaide boom, of loshangende takken? Dan meldt u dit de gemeente. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

De melding

Probeer zo nauwkeuring mogelijk de locatie te omschrijven, eventueel aangevuld met foto's.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 0599 32 02 20. Daarnaast kunt u voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom) natuurlijk ook bellen met 112.