Schade aan bomen of ander groen

Algemeen

Ziet u ergens een omgewaaide boom, of loshangende takken? Geef dit aan ons door.

Melding doen

U kunt de melding doen via deze webpagina. Of download de BuitenBeter-app(link is extern) uit de App Store of Play Store.

Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Andere problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.  Omschrijf zo goed mogelijk de plek waar het om gaat. U kunt ook foto's meesturen.

Spoed buiten kantoortijden

Voor gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u 0599 32 02 20. Voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom) kunt u ook bellen met 112.

decoratief