Rioolaansluiting aanvragen

Voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel zorgen wij. Dit betekent dat we vanaf het hoofdriool tot aan het aansluitpunt op uw terrein aanleggen. U vraagt dit 8 weken voor de aansluitdatum aan.

Wat moet u weten?

 • De aansluiting vanuit uw woning of gebouw tot de erfgrens legt u zelf aan
 • De werkzaamheden vanaf uw aansluiting naar het hoofdriool gebeurt door ons of uit naam van ons
 • De kosten van deze werkzaamheden zijn voor de aanvrager
 • Aansluiting gebeurt in overleg met de eigenaar en/of gebruiker
 • Voor elk perceel wordt een afzonderlijke aansluiting op het gemeenteriool aangebracht
 • Het gedeelte van de particuliere grond van de riolering moet zijn goedgekeurd voor de aansluiting
 • U heeft kennis genomen van de Aansluitverordening Riolering gemeente Westerwolde

Aanvragen van de aansluiting

Voor de aanvraag van een rioolaansluiting stuurt u een situatieschets mee. Op de schets staat duidelijk:

 • De plek van het perceel aan de openbare weg
 • De plek van het aan te sluiten pand op het perceel
 • De punten waar de rioolaansluiting(en) moeten komen
 • Diameter, materiaal en kleur van de leidingen

Stuur het aanvraagformulier met de situatieschets naar gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen.

Kosten

De kosten verschillen per aansluiting. U wordt van tevoren op de hoogte gebracht van de berekende aansluitkosten. Hiervoor krijgt u een rekening.