Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Dit betekent dat we vanaf het hoofdriool tot aan het aansluitpunt op uw terrein aanleggen. Een aansluiting vraagt u 8 weken voor de aansluitdatum aan via onderstaand formulier. De aansluiting vanuit uw woning of gebouw tot de erfgrens legt u zelf aan.

Wat u moet weten

  • De werkzaamheden gebeuren door of namens de gemeente
  • De kosten van deze werkzaamheden zijn voor rekening van de aanvrager
  • Aansluiting gebeurt in overleg met de eigenaar en/of gebruiker
  • Voor elk perceel wordt in principe een afzonderlijke aansluiting op het gemeenteriool aangebracht
  • Het op particulier terrein gelegen gedeelte van de riolering moet zijn goedgekeurd voor tot aansluiting wordt overgegaan
  • U heeft kennis genomen van de Aansluitverordening Riolering gemeente Westerwolde

Aanvragen

Voor de aanvraag van een rioolaansluiting dient u een situatieschets bij te voegen. Op de schets dient duidelijk te zijn aangegeven:

  • De locatie van het perceel aan de openbare weg
  • De locatie van het aan te sluiten pand op het perceel
  • De punten waar de rioolaansluiting(en) gewenst is (zijn)
  • Diameter, materiaal en kleur van de leidingen

Stuur het aanvraagformulier met de situatieschets naar gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen.

Kosten

De kosten verschillen per aansluiting. Vooraf wordt u op de hoogte gesteld van de geraamde aansluitkosten. Hiervoor krijgt u een rekening.