Rioolaansluiting aanvragen

Algemeen

Wij zorgen voor de aansluiting op het riool vanaf het hoofdriool tot aan het aansluitpunt op uw grond. U vraagt een aansluiting 8 weken voor de aansluitdatum aan.

Wat u moet weten

  • De aansluiting vanuit uw woning of gebouw tot de erfgrens legt u zelf aan
  • De werkzaamheden vanaf uw aansluiting naar het hoofdriool doen wij. Of we laten deze werkzaamheden doen
  • Aansluiting gebeurt in overleg met de eigenaar of gebruiker
  • Voor elk perceel wordt een aparte aansluiting op het gemeenteriool aangebracht
  • Het gedeelte van de particuliere grond van de riolering moet zijn goedgekeurd voor de aansluiting
  • U bent bekend met de Aansluitverordening Riolering gemeente Westerwolde

Kosten

De aanvrager betaalt de kosten van de werkzaamheden. Dit verschilt per aansluiting. U hoort vooraf wat de aansluitkosten zijn.