Riool verstopt of pompstoring

Algemeen

Als uw riool verstopt is zoekt u eerst uit in welk gedeelte de verstopping zit. U graaft hiervoor het ontstoppingsstuk op. Staat het ontstoppingsstuk vol water? Of brandt er een rode lamp op een pompkast? Geef dit aan ons door.

Riool verstopt

  • Als u een woning huurt neem dan contact op met de verhuurder
  • U bent eigenaar van een woning en het ontstoppingsstuk of de leiding staat (bijna)droog: De verstopping zit op uw eigen terrein of in uw woning. U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de riolering
  • Als u een bedrijf inschakelt zijn de kosten voor uw rekening. Ook als u er dan achter komt dat de verstopping in het deel van de gemeente zit
  • Gooi nooit vochtige doekjes, frituurvet of olie en jus in de gootsteen, wc of put
  • De plek waar uw ontstoppingsstuk zit kunt u vaak vinden op de tekening riolering Westerwolde

Pompstoring

  • Rode lamp brandt doorlopend: Dit betekent een storing. Vaak kan het wachten tot de volgende werkdag. Heeft u problemen zoals het water loopt niet weg. Of u kunt het toilet niet doorspoelen. Bel ons dan.
  • Rode lamp knippert: De rode lamp gaat knipperen bij hoog water. Dit gebeurt vaak na een regenbui. Vaak is dit binnen een uur over. Als het langer duurt dan kunt u dit bij ons melden.

IBA

In het buitengebied zijn IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) aangelegd. Deze kleine zuiveringsinstallaties worden gebruikt door één huishouden. De IBA's zijn eigendom van de gemeente. Het waterschap Hunze en Aa’s beheert deze IBA's. Daarom belt u voor storingen aan een IBA met het waterschap: 0900 336 69 90.