Riool verstopt

Als uw riool verstopt is, probeert u er eerst achter te komen in welk gedeelte de verstopping zit. U graaft hiervoor het ontstoppingsstuk op. Als het ontstoppingsstuk vol water staat, meldt u dit bij de gemeente.

Wat u moet weten

Huurwoning

Neem contact op met de verhuurder van uw woning.

Verstopping op eigen terrein

Als het ontstoppingsstuk of de leiding (bijna) droog staat dan betekent dit dat de verstopping op uw eigen terrein of in uw woning zit. U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw perceel. U kunt de plek waar uw ontstoppingstuk zit vinden op de tekening riolering Westerwolde.

Gemaakte kosten

Als u zelf een bedrijf inschakelt zijn de gemaakte kosten altijd voor uw rekening, ook als blijkt dat de verstopping in het deel van de gemeente zit.

Voorkom verstoppingen

U kunt verstoppingen in het riool zelf voorkomen. Zorg dat er geen luiers, maandverband, vochtige doekjes of olie en jus in terecht komen.

IBA

In het buitengebied van de gemeente zijn IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) aangelegd. Deze kleine zuiveringsinstallaties worden gebruikt door één huishouden. De IBA's zijn eigendom van de gemeente. Het waterschap Hunze en Aa’s beheert deze IBA's. Daarom belt u voor storingen aan een IBA met het waterschap: 0900 336 69 90.