Publicaties

Bekendmakingen verkoop en verhuur gemeentelijke grond en vastgoed

Met de bekendmakingen verkoop en verhuur gemeentelijke grond en vastgoed geeft de gemeente Westerwolde uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778/Didam-arrest(link is extern). Heeft u vragen? Stuur een e-mail gemeente@westerwolde.nl

Publicaties

De gemeente Westerwolde is van plan om een recht van opstal te vestigen. Het gaat om de percelen VWD02 I 3844 (ged.), I 4549 (ged.), I 4558 (ged.) en I 4655 (ged.) ter grootte van circa 23m2.

 

Er is sprake van één kandidaat

De gemeente Westerwolde is van mening dat er op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze kandidaat voor dit [object/perceel] is, namelijk Enexis Netbeheer B.V. Enexis is de enige netbeheerder van het stroomnetwerk in de gemeente Westerwolde en zal het perceel gebruiken voor de bouw van een transformatorhuisje. De gemeente vestigt een recht van opstal op het perceel om de elektriciteitsoverdracht te verbeteren en om ervoor te zorgen dat het stroomnet stabiel blijft. 

 

Vindt u dat u ook in aanmerking komt?

Vindt u dat u, op basis van de hiervoor genoemde voorwaarden, ook in aanmerking komt voor het kopen van de percelen? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen – en dus uiterlijk 24 juni 2024 – een kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland starten. Na deze datum kunt u geen procedure meer beginnen. U dient daarnaast de gemeente Westerwolde op de hoogte te stellen. Dit kunt u doen door binnen de eerdergenoemde termijn de conceptdagvaarding te mailen naar gemeente@westerwolde.nl

 

De gemeente Westerwolde is van plan om kantoorruimtes te verhuren. Het gaat om een ruimte van circa 20 m² in MFA t’ Aambeeld (Smederij 12 – 22, 9541 AX, Vlagtwedde) en een ruimte van circa 20 m² in MFA de Zuides (Korteweg 2, 9551 BM, Sellingen).

 

Er is sprake van één kandidaat

De gemeente Westerwolde is van mening dat er op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze kandidaat voor de ruimtes is, namelijk Stichting Kunstenschool ZG. De Kunstenschool geeft al jaren les in de ruimtes in MFA t’ Aambeeld en MFA de Zuides. Daarnaast heeft de Kunstenschool een nauwe samenwerking met de scholen in t’ Aambeeld en De Zuides op het gebied van kunst. De verhuur van de ruimtes aan de Kunstenschool zorgt hierdoor voor een voortzetting van een bestaand gebruik en een bestaande samenwerking.

 

Vindt u dat u ook in aanmerking komt?

Vindt u dat u, op basis van de hiervoor genoemde voorwaarden, ook in aanmerking komt voor de ruimtes? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen – en dus uiterlijk 7 juli – een kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland starten. Na deze datum kunt u geen procedure meer beginnen. U dient daarnaast de gemeente Westerwolde op de hoogte te stellen. Dit kunt u doen door binnen de eerdergenoemde termijn de conceptdagvaarding te mailen naar gemeente@westerwolde.nl