Participatieregeling

Algemeen

Heeft u een laag inkomen? Misschien krijgt u dan een vergoeding voor bijvoorbeeld een abonnement op de krant of de bibliotheek. Dit geldt ook voor uw inwonende kinderen tot 18 jaar.

Waar is het voor?

 • Plaatselijke of regionale abonnementen
 • Contributies
 • Cursusgeld 
 • Ouderbijdragen
 • Abonnement op de krant of bibliotheek
 • Internet en telefoonabonnement

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar woont alleen of samen met uw echtgen(o)ot(e) of partner
 • Maximaal € 120 per volwassene en inwonende kinderen tot 4 jaar
 • Maximaal € 150 per kind voor inwonende kinderen van 4 tot 18 jaar
 • Uw besteedbaar inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm
 • Aanvragen kan 1 keer per jaar tot 1 februari van het volgende kalenderjaar

Wat stuurt u mee bij uw aanvraag?

 • Kopie geldig legitimatiebewijs. (identiteitsbewijs of paspoort)
 • De laatste loon of uitkeringsgegevens (ook van uw echtgeno(o)t(e) of partner). Als u een bijstandsuitkering, een IOAW of IOAZ uitkering van ons heeft dan hoeft u geen inkomensgegevens mee te sturen
 • U hoeft geen rekeningen mee te sturen. Bewaar uw rekeningen wel tot 1 jaar na uw aanvraag. Wij kunnen deze achteraf opvragen

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (110% van het sociaal minimum) per maand per 1 januari 2023

Bedrag                  
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.784,95

Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.249,47

Gehuwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1.888,52
Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1.390,55

Hulp bij uw aanvraag

Als het invullen van het aanvraagformulier niet lukt dan kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60. Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.