Participatieregeling

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor een abonnement op de krant of de bibliotheek. Of voor entreegelden voor de bioscoop of de dierentuin. Dit geldt ook voor uw inwonende kinderen tot 18 jaar. Met de participatieregeling krijgt u een deel van de kosten terug. U kunt dit 1 keer per jaar achteraf aanvragen. Dit kan tot 1 februari in het jaar erop.

Voorwaarden

  • U kunt vergoeding krijgen voor plaatselijke- en regionale voorzieningen zoals abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen
  • U bent ouder dan 18 jaar en voert een zelfstandig huishouden eventueel met uw echtgen(o)ot(e) of partner
  • Uw besteedbaar inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm
  • U kunt 1 keer per jaar aanvragen, tot 1 februari van het volgende kalenderjaar
  • De vergoeding bedraagt maximaal € 120 per volwassene en inwonende kinderen tot 4 jaar
  • Voor inwonende kinderen van 4 tot 18 jaar is de vergoeding maximaal € 150 per kind
  • De Verordening maatschappelijke participatie Westerwolde is van toepassing

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (110% van het sociaal minimum) per maand per 1 januari 2022

Bedrag                  
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1629,75

Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1140,83

Gehuwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1716,45
Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1267,65

Mee te sturen bewijsstukken

  • Kopie geldig legitimatiebewijs. (identiteitsbewijs of paspoort)
  • Salarisgegevens / uitkeringsgegevens (meest recente van uzelf en eventueel van uw echtgeno(o)t(e) of partner). Indien u een bijstandsuitkering, een IOAW of IOAZ uitkering ontvangt van de gemeente Westerwolde, dan hoeft u geen inkomensgegevens mee te sturen  bij uw aanvraag
  • U hoeft geen nota’s mee te sturen. Bewaar uw nota's tot 1 jaar na uw aanvraag, deze kunnen ter controle achteraf worden opgevraagd

Moeite met aanvragen

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60.  Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.