Participatieregeling

Heeft u een laag inkomen? Misschien krijgt u dan een vergoeding voor een abonnement op de krant of de bibliotheek. Of voor de entree voor de bioscoop of de dierentuin. Dit geldt ook voor uw inwonende kinderen tot 18 jaar.

Wat u moet weten

  • U kunt vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld plaatselijke of regionale abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen
  • U bent ouder dan 18 jaar woont alleen of samen met uw echtgen(o)ot(e) of partner
  • Uw besteedbaar inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm
  • U kunt 1 keer per jaar aanvragen, tot 1 februari van het volgende kalenderjaar
  • De vergoeding bedraagt maximaal € 120 per volwassene en inwonende kinderen tot 4 jaar
  • Voor inwonende kinderen van 4 tot 18 jaar is de vergoeding maximaal € 150 per kind
  • De Verordening maatschappelijke participatie Westerwolde is van toepassing

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (110% van het sociaal minimum) per maand per 1 januari 2022

Bedrag                  
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1629,75

Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1140,83

Gehuwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1716,45
Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1267,65

Wat stuurt u mee bij uw aanvraag?

  • Kopie geldig legitimatiebewijs. (identiteitsbewijs of paspoort)
  • De laatste loon / uitkeringsgegevens (ook van uw echtgeno(o)t(e) of partner). Als u een bijstandsuitkering, een IOAW of IOAZ uitkering van ons heeft dan hoeft u geen inkomensgegevens mee te sturen
  • U hoeft geen rekeningen mee te sturen. Bewaar uw rekeningen tot 1 jaar na uw aanvraag, deze kunnen achteraf worden opgevraagd

Hulp bij uw aanvraag

Als het invullen van het aanvraagformulier niet lukt dan kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60.  Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.