Participatieregeling

Algemeen

Heeft u een laag inkomen? Misschien heeft u recht op een vergoeding voor bijvoorbeeld een abonnement op de krant of de bibliotheek. Dit geldt ook voor uw inwonende kinderen tot 18 jaar.

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

 • Een abonnement op een plaatselijke of regionale krant
 • Een abonnement om boeken te lenen  bij de bibliotheek
 • Een cursus 
 • Ouderbijdragen voor school
 • Een internet en/of telefoonabonnement

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar woont alleen of samen met uw echtgen(o)ot(e) of partner 
 • De vergoeding is maximaal € 120 per volwassene en inwonende kinderen tot 4 jaar
 • De vergoeding is maximaal € 150 per kind voor inwonende kinderen van 4 tot 18 jaar
 • Uw besteedbaar inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm
 • Aanvragen van een vergoeding kan één keer per jaar tot 1 februari van het volgende kalenderjaar

Wat stuurt u mee bij uw aanvraag?

 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. (identiteitsbewijs of paspoort)
 • Uw laatste loon of uitkeringsgegevens (ook van uw echtgeno(o)t(e) of partner). Als u een bijstandsuitkering, een IOAW of IOAZ uitkering van ons heeft dan hoeft u geen inkomensgegevens mee te sturen
 • U hoeft geen rekeningen mee te sturen. Bewaar uw rekeningen wel tot 1 jaar na uw aanvraag. Wij kunnen deze achteraf opvragen

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (110% van het sociaal minimum) per maand per 1 januari 2024Bedrag                  
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1.916,57
Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1.341,60
Gehuwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd€ 2019,27
Alleenstaand vanaf AOW gerechtigde leeftijd€ 1.489,92

Hulp bij uw aanvraag

Als het invullen van het aanvraagformulier niet lukt dan kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60. Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.