Overlijden aangeven

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een doktersverklaring van overlijden

Wat u moet weten

  • Bij aangifte van overlijden registreren wij het overlijden bij de burgerlijke stand
  • U kunt bij de gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister opvragen. Dit document heeft u soms nodig om bij instanties aan te tonen dat iemand is overleden
  • De gemeente geeft met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven en cremeren van de overledene