Overleg over uw bouwplannen

Algemeen

Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u uw plan door ons laten toetsen. Zo kijken we of het aan de regels voldoet. Dit heet een vooroverleg.

Haalbare plannen

Met het vooroverleg krijgt u een advies over hoe haalbaar de plannen zijn en waar u rekening mee moet houden. De constructieve berekeningen en complete uitwerking van het plan hoeft u pas in te leveren als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo maakt u geen onnodige kosten voor een architect of constructeur.

Wat hebben wij nodig?

  • Een omschrijving / motivering van uw plan. 
  • Een plattegrond van het perceel. Belangrijk is dat hierop de afmetingen van het bouwwerk zijn aangegeven (lengte x breedte) en de afstanden tot omliggende bebouwing en/of de perceelgrens. 
  • Een plattegrond of tekening waarop we zien welke ruimte waarvoor wordt gebruikt. 
  • Een tekening waarop te zien is hoe de voor- zij- en achterkant van het bouwwerk eruit ziet en welke afmetingen deze hebben. Geef hierbij zowel het hoogste punt van het dak aan, als de hoogte tot aan de dakgoot. 
  • Een foto, plaatje of omschrijving van de kleuren (het liefst voorzien van een Ral-code) en materialen (het liefst voorzien van een kenmerk waardoor het product te herleiden is) die u wilt gebruiken.

Kosten van een vooroverleg

Soort overlegKosten
Normaal vooroverlegEen advies voor een kleinere aanleg- en bouwaanvragen en kleine afwijkingen van het omgevingsplan kost  € 100,-.
PrincipeverzoekEen advies voor het volledig afwijken van het omgevingsplan kost € 350,-.
Omgevings tafeloverlegEen integraal advies waarin we met verschillende overheidsdiensten naar het plan kijken. Deze plannen hebben over het algemeen grote impact op de leefomgeving. Bijvoorbeeld het wijzigen van het omgevingsplan of aanvragen waar milieu en bescherming, geluid geur en flora en overige ruimtelijke factoren een rol spelen. Dit kost € 1500,-.

Als naar aanleiding van het vooroverleg de vergunning binnen 12 maanden definitief wordt aangevraagd, worden deze kosten in mindering gebracht op de totale vergunningskosten. 

  • Normaal vooroverleg (100 euro) wordt 100% vergoed
  • Principe verzoek (350 euro) wordt 75% vergoed 
  • Omgevingstafel overleg (1500 euro) wordt 50% vergoed

Definitieve aanvraag omgevingsvergunning

De definitieve aanvraag omgevingsvergunning is een officieel verzoek aan de gemeente voor toestemming van uw plannen. Zorg ervoor dat u alle benodigde documenten en informatie meestuurt, zoals tekeningen en berekeningen. Als u gebruik heeft gemaakt van het vooroverleg, raden wij u aan te verwijzen naar het zaaknummer.