Overlast in uw omgeving

Wat kan ik melden?

  • Loslopende honden
  • Geluidoverlast
  • Overtreding coronamaatregelen

Optreden bij overtredingen coronamaatregelen

Zowel de politie als de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) en toezichthouders van de gemeente mogen optreden als zij overtredingen zien van de coronamaatregelen.

Roeken

Wij doen niets aan de overlast door roeken omdat deze vogels wettelijk beschermd zijn. Het verwijderen van nesten is verboden.  Wel tellen we jaarlijks de nesten en geven dit door aan de provincie. Uw melding helpt ons hierbij.  

Overlast buren

Ervaart u overlast veroorzaakt door uw buren? Bent u benieuwd wat u  (juridisch) kunt doen tegen deze overlast? Kijk op de website www.overlastadvies.nl. Zij geven een gratis juridisch advies , afgestemd op uw situatie. Of bel met het Juridisch Loket: 0900 80 20.

Overlast van bedrijven (bijvoorbeeld stank, geluid of stof)

  • U meldt dit via 050 318 00 00 bij de Milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Groningen, dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
  • De ODG beoordeelt uw klacht en neemt waar nodig contact met u op
  • De ODG geeft uw klacht ook aan ons door, zodat wij als gemeente ook op de hoogte zijn van wat er speelt
  • Heeft u een klacht over dierenwelzijn, het verspreiden van mest of het spuiten van bestrijdingsmiddelen? Dit meldt u bij de NVWA