Overlast in uw omgeving

Wat kan ik melden?

  • Loslopende honden
  • Geluidoverlast
  • Overtreding corona maatregelen
  • Overlast door roeken

Optreden bij overtredingen coronamaatregelen

Zowel de politie als de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) en toezichthouders van de gemeente mogen optreden als zij overtredingen zien.  Lees alle coronamaatregelen in de Noodverordening op veiligheidsregio.nl

Roeken

Wij doen niets aan de overlast door roeken omdat deze vogels wettelijk beschermd zijn. Het verwijderen van nesten is verboden.  Wel tellen we jaarlijks de nesten en geven dit door aan de provincie. Uw melding helpt ons hierbij.  

Overlast buren

Ervaart u overlast veroorzaakt door uw buren? Bent u benieuwd wat u  (juridisch) kunt doen tegen deze overlast? Kijk op de website www.overlastadvies.nl. Zij geven een gratis juridisch advies , afgestemd op uw situatie. Of bel met het Juridisch Loket: 0900 80 20.

Overlast van bedrijven (bijvoorbeeld stank, geluid of stof)