Overlast in uw omgeving

Algemeen

Overlast kunt u bij ons melden. Bijvoorbeeld van honden of illegaal afval dumpen. Onze medewerkers toezicht en handhaving bekijken de situatie en nemen als het nodig is contact met u op.

Wat doen wij met uw melding?

Overlast van buren

Heeft u overlast van uw buren? Ga dan eerst in gesprek. Heeft dit niets opgelost? Neem dan contact op met het juridisch loket. Zij geven een gratis juridisch advies. 

Bij een burenruzie probeert u de relatie tussen uw buren en u te verbeteren. U kunt hiervoor een bemiddelingsgesprek aanvragen bij Welzijn Westerwolde. Dit kost niets. 

Wonen uw buren in een huurwoning? En gaat de overlast door? Dan geeft u dit door aan de verhuurder. Gaat het om een woning van Acantus dan kunt u overlast melden.

Overlast van bedrijven

  • U belt naar 050 318 00 00, de Milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Groningen. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
  • De ODG bekijkt de klacht en neemt als het nodig is contact met u op
  • De ODG geeft de klacht ook aan ons door. Zo zijn wij als gemeente op de hoogte wat er speelt
  • Heeft u een klacht over dierenwelzijn, het verspreiden van mest of het spuiten van bestrijdingsmiddelen? Dit meldt u bij de NVWA 

Overlast door roeken 

Wij doen niets aan de overlast door roeken. Deze vogels zijn wettelijk beschermd. Het verwijderen van nesten is verboden. Wij tellen jaarlijks wel de nesten en geven dit door aan de provincie. Uw melding kan ons daarom helpen.