Overlast in uw omgeving

Als u overlast ervaart dan kunt u dit melden bij de gemeente. Ook als de coronamaatregelen worden overtreden kunt u dit doorgeven. Onze Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA's) beoordelen de situatie en nemen waar nodig contact met u op. Veroorzaakt een bedrijf overlast, dan kunt u bellen met de Omgevingsdienst Groningen (ODG).

Wat kan ik melden?

  • Loslopende honden
  • Geluidoverlast
  • Overtreding coronamaatregelen

Maatregelen corona in noodverordening

Vanaf 1 juni 2020, 12 uur, geldt een nieuwe noodverordening en aanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19. In de noodverordening staan de regels en maatregelen die in onze gemeente gelden om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Optreden bij overtredingen

Zowel de politie als de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) en toezichthouders van de gemeente mogen optreden als zij overtredingen zien. 

Overlast buren

Ervaart u overlast veroorzaakt door uw buren? Bent u benieuwd wat u  (juridisch) kunt doen tegen deze overlast? Kijk op de website www.overlastadvies.nl. Zij geven een gratis juridisch advies , afgestemd op uw situatie. Of bel met het Juridisch Loket: 0900 80 20.

Overlast van bedrijven (bijvoorbeeld stank, geluid of stof)

  • U meldt dit via 050 318 00 00 bij de Milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Groningen, dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
  • De ODG beoordeelt uw klacht en neemt waar nodig contact met u op
  • De ODG geeft uw klacht ook aan ons door, zodat wij als gemeente ook op de hoogte zijn van wat er speelt