Opvang asielzoekers Ter Apel

Algemeen

Wilt u iets weten over de opvang van asielzoekers in Ter Apel of heeft u overlast door asielzoekers in Ter Apel? Dan kunt u bij meerdere organisaties terecht. Zo werken de gemeente, het COA, de politie en de ketenmariniers samen met inwoners en ondernemers aan de veiligheid in Ter Apel.

Waar kunt u terecht met uw vragen?

Politie

De politie zorgt dat burgers de wetgeving naleven door op te treden tegen overtredingen en misdrijven. Daarnaast beschermt zij iedereen die in Nederland woont of verblijft. U kunt bij spoed, heterdaad of een verdachte situatie contact opnemen met de politie via 112. Geen spoed wel politie? Bel 0900-8844.

Ketenmariniers

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft per 1 mei 2019  drie ketenmariniers aangesteld om de problematiek rond overlastgevende asielzoekers aan te pakken. De ketenmarinier is de schakel tussen alle betrokken partijen, lokaal en landelijk. De ketenmariniers zijn per mail bereikbaar via ketenmariniers@minjenv.nl.

COA Ter Apel

Met vragen over de opvang van asielzoekers of overlast veroorzaakt door asielzoekers kunt u contact opnemen met het COA via tel. 088-7155733, en per mail via: coaterapel@coa.nl.

Ook heeft het COA een overlegcommissie ingesteld om te zorgen voor nauw contact en korte lijnen tussen de omwonenden en het Opvangcentrum. De overlegcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van IND, COA, Dienst Terugkeer en Vertrek, gemeente, politie, ondernemers en diverse omwonenden. Deze omwonenden en ondernemers vormen het “luisterend oor” van Ter Apel. De overlegcommissie komt vier keer per jaar bij elkaar. Wilt u deelnemen aan de overlegcommissie? Neemt u dan contact op met het COA in Ter Apel via bovenstaande contactgegevens.

Gemeente

Overlast veroorzaakt door asielzoekers kunt u ook melden bij de gemeente. Bellen kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: (0599) 32 02 20.