Openbaar gemaakte informatie na Woo-verzoeken

Algemeen

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Juli 2023

Woo-verzoek inzake opvang van asielzoekers voor en binnen de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel

Augustus 2023

Woo-verzoeken

September 2023

Woo-verzoek inzake asielopvang in Ter Apel