Oneens met besluit op uw bezwaar

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan, meestal bij de rechtbank Noord-Nederland. Dit moet binnen 6 weken. Hoe dit precies werkt, leest u in het besluit dat u van ons hebt ontvangen.

Als de gemeente te laat beslist

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen wij een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslissen wij te laat dan kunt u ons in gebreke stellen.

  • Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning is de beslistermijn meestal 8 weken

  • Bij het indienen van een bezwaar is de beslistermijn 18 weken (gerekend vanaf de verzenddatum van het besluit waartegen u bezwaar maakt)

  • Na uw ingebrekestelling hebben wij 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiĆ«le vergoeding (dwangsom)

Afwijken van de beslistermijn

  • Soms kan de beslistermijn verlengd worden. Bijvoorbeeld als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. In dat geval ontvangt u hierover een brief met een nieuwe beslistermijn

  • Als uw aanvraag (nog) niet compleet is dan vragen wij om aanvullende informatie. De extra tijd die nodig is om uw aanvraag compleet te maken komt bovenop de beslistermijn

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de dwangsom bij te laat beslissen. Hier vindt u ook het formulier ingebrekestelling dat u hiervoor nodig heeft.