Meldpunt Zorg Wmo en Jeugdwet

Algemeen

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn verantwoordelijk voor het zorgen van goede en veilige zorg. Er zijn afspraken waar de zorg aan moet voldoen. Twijfelt u over de kwaliteit van een zorgaanbieder, denkt u dat er misbruik wordt gemaakt van zorggeld of bent u ontevreden over geleverde zorg? Meld dat bij ons. 

Dit formulier is alleen bedoeld om kwaliteit van de zorgaanbieder of misbruik van zorggeld te melden.

Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid 

Wij houden toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de voorzieningen die via de Wmo en de Jeugdwet worden geboden. Dit zijn de voorzieningen via Zorg in Natura door aanbieders waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten. En dit geldt ook voor aanbieders van een PGB. We zien toe of de voorziening voldoet aan de eisen.

Samen zorgen we dat iedereen mee kan doen

Zo kunt u de juiste ondersteuning krijgen. Gaat er toch iets mis? Dan zoeken we samen passende maatregelen om te situatie te veranderen.

Toetsingskaders

De toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd zijn de basis van het toezicht. Deze kaders zijn samen opgesteld met de buurtgemeentes in Oost-Groningen. 

Meldingsplicht zorgaanbieder

Bij een calamiteit of geweldsincident heeft u als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om dit te melden bij de gemeente Groningen.

Animatie over zorgfraude voor gemeenten