Materiaal huren

Soms heeft u materialen als dranghekken, containers of veiligheidshesjes nodig. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert. Materialen kunt u bij de gemeente huren of lenen. Bedrijven kunnen geen materialen huren.

Hoe werkt het? 

Prijslijst materialen
Soort materiaalKosten
Afzetlint (bijvoorbeeld om de berm tijdelijk af te zetten voor geparkeerde auto’s) gratis
Aggregaat
  • € 50 per evenement 
  • € 50  voor het brengen en ophalen 
  • brandstofkosten als de aggregaat niet met volle tank wordt teruggebracht
Brengen en ophalen van materiaal door de gemeente€ 50
Containers (alleen beschikbaar bij de gemeentewerf in Vriescheloo)
  • € 2 per kleine container (240 liter) per evenement en € 5,50 voor het legen van deze container
  • € 4 per vierwiel container (880/1100 liter) per evenement en  € 25 voor het legen van de container
Dranghekken€ 0,50 per evenement per dranghek
Gele borden die volgens het verkeersplan verplicht worden gesteld, op maat gemaakt’€ 50 vast tarief per evenement
Modderborden€ 0,50 per dag per bord
Plaatsen en verwijderen van borden en/of hekken door de gemeente€ 50 (het gaat hier onder andere om borden voor omleidingsroutes, plaatsen van vooraankondigingen voor evenementen en parkeerverwijsroutes voor evenementen)
Schrikhekken (met bord C1) € 0,50 per evenement per strem/schrikhek
Verkeersregelaarshesjes (verkeersregelaar/parkeerregelaar), pionnen en lichtkegels gratis
Verkeersborden (behalve modderborden)€ 0,50 per evenement per bord