Mantelzorgcompliment aanvragen

Voorwaarden

 • U verleent als mantelzorger binnen  het kalenderjaar tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg 
 • De mantelzorg wordt niet verleend vanuit een hulpverlenend beroep of als vrijwilliger
 • De persoon waar u voor zorgt woont in de gemeente Westerwolde
 • Er wordt 1 mantelzorgcompliment verstrekt per zorgvrager per jaar. Als de zorgvrager meer dan 1 mantelzorger heeft, dan word de cadeaubonnen verdeeld over de mantelzorgers 
 • Per huishouden/adres kan 1 keer per kalenderjaar en per zorgvrager een mantelzorgcompliment worden aangevraagd
 • Binnen een huishouden/adres omvat de mantelzorg meer dan de gebruikelijke zorgtaken die verwacht mag worden van  partners,  ouders en inwonende kinderen

Wat u moet weten

 • Stichting Welzijn Westerwolde behandelt de aanvragen
 • Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment of hulp nodig bij het invullen van het formulier? Stichting Welzijn Westerwolde kan u helpen, bel met 0599 58 24 60 of mail naar mantelzorg@welzijnwesterwolde.nl
 • Het mantelzorgcompliment bestaat uit 4 Westerwolde cadeaubonnen met een totaalbedrag van € 100
 • De bonnen kunt u inleveren bij de deelnemende ondernemers in Westerwolde
 • U kunt vanaf 14 september tot en met 11 oktober 2020 een aanvraag indienen, u ontvangt uiterlijk op 9 november 2020 van Stichting Welzijn Westerwolde een mail. Hierin staat of u het mantelzorgcompliment ontvangt of niet
 • In de week van 16 tot en met 20 november worden de complimenten uitgereikt

Dag van de Mantelzorg

Op de dag van de Mantelzorg , 10 november 2020, worden er verschillende activiteiten georganiseerd door Stichting Welzijn Westerwolde. Lees hier meer over op de website van Stichting Welzijn Westerwolde

Doet uw bedrijf mee aan het mantelzorgcompliment?

De gemeente heeft ervoor gekozen om een compliment in de vorm van Westerwolde cadeaubonnen uit te delen aan de mantelzorgers. Met deze bonnen kunnen mantelzorgers bij de deelnemende ondernemers uit de gemeente Westerwolde producten en diensten kopen en betalen. Bent u ondernemer in Westerwolde in de horeca of detailhandel en doet u nog niet mee? Meld u dan aan en stuur een mail naar gemeente@westerwolde.nl onder vermelding van uw naam, adres, bankgegevens en e-mailadres.