Mantelzorgcompliment aanvragen

Voorwaarden

 • U geeft als mantelzorger binnen het kalenderjaar tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg 
 • De mantelzorg wordt niet gegeven vanuit een hulpverlenend beroep of als vrijwilliger
 • De persoon waar u voor zorgt woont in de gemeente Westerwolde
 • Er wordt 1 mantelzorgcompliment gegeven per zorgvrager per jaar. Als de zorgvrager meer dan 1 mantelzorger heeft, dan worden de cadeaubonnen verdeeld over de mantelzorgers 
 • Per huishouden of adres kan 1 keer per kalenderjaar en per zorgvrager een mantelzorgcompliment worden aangevraagd
 • Binnen een huishouden of adres houdt de mantelzorg meer in dan de standaard zorgtaken die verwacht worden van partners, ouders en inwonende kinderen

Wat moet u verder nog weten? 

 • Stichting Welzijn Westerwolde behandelt de aanvragen
 • Het mantelzorgcompliment bestaat uit 4 Westerwoldse cadeaubonnen van € 25
 • De bonnen kunt u inleveren bij ale ondernemers in Westerwolde

Ondersteuning door Stichting Welzijn Westerwolde

 • De Stichting Welzijn Westerwolde ondersteunt u als mantelzorger
 • Geregistreerde mantelzorgers ontvangen informatie over bijeenkomsten en activiteiten