Mantelzorgcompliment

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Wij waarderen de vele mantelzorgers in onze gemeente. Daarom geven wij mantelzorgers elk jaar een waardering in de vorm van cadeaubonnen. Het zogenaamde mantelzorgcompliment. U komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment wanneer u langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt.

Voorwaarden

  • De persoon voor wie u zorgt moet in de gemeente Westerwolde wonen, u mag zelf wel buiten de gemeente Westerwolde wonen
  • U verleent in 2019 langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week zorg
  • Elke mantelzorger mag eenmaal een aanvraag indienen, ook als de mantelzorger voor meerdere personen zorgt
  • 'Gebruikelijke zorg' wordt niet gezien als mantelzorg. Gebruikelijke zorg is zorg die in redelijkheid mag worden verwacht van familie en naasten 
  • Mantelzorg is altijd onbetaald en is geen vrijwilligerswerk

Wat u moet weten

  • Het mantelzorgcompliment bestaat uit cadeaubonnen met een totaalbedrag van € 200
  • Deze bonnen kunt u inleveren bij deelnemende ondernemers Westerwolde
  • Hulp nodig bij het invullen van het formulier? Stichting Rzijn en Stichting Welzijn Bellingwedde kunnen u helpen
  • U kunt tot uiterlijk 14 oktober 2019 een aanvraag indienen, u ontvangt uiterlijk 28 oktober 2019 een e-mail met daarin het besluit
  • Tijdens de week van de Mantelzorg van 4 tot en met 8 november worden de complimenten uitgedeeld

Week van de Mantelzorg

In de 'Week van de Mantelzorg' van 4 tot en met 8 november 2019 worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Lees hier welke Stichting Welzijn Bellingwedde en Stichting Rzijn organiseren. In deze week wordt u ook uitgenodigd om het mantelzorgcompliment in ontvangst te nemen.

Doet uw bedrijf mee aan het mantelzorgcompliment?

De gemeente heeft ervoor gekozen om een compliment in de vorm van Westerwoldse cadeaubonnen uit te delen aan de mantelzorgers. Met deze bonnen kunnen mantelzorgers bij de deelnemende ondernemers uit de gemeente Westerwolde producten en diensten kopen en betalen. Bent u ondernemer in Westerwolde in de horeca of detailhandel en doet u nog niet mee? Meld u dan aan en stuur een mail naar gemeente@westerwolde.nl onder vermelding van uw naam, adres, bankgegevens en e-mailadres.