Mantelzorgcompliment

U kunt op dit moment nog geen aanvraag indienen voor het mantelzorgcompliment van 2020. De periode voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment zal eind van de zomer/begin herfst zijn. We houden u op deze pagina op de hoogte wanneer en op welke wijze u een aanvraag kunt indienen.

Als de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg, krijgt de mantelzorger bericht over wanneer en de wijze waarop het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd. U kunt daarvoor contact opnemen met Stichting Welzijn Westerwolde, telefoonnummer 0599 58 24 60 en vragen naar de coördinator Mantelzorg of een mail sturen naar mantelzorg@welzijnwesterwolde.nl of u digitaal aanmelden via: www.welzijnwesterwolde.nl/aanmelding-mantelzorg

Wat u moet weten

Doet uw bedrijf mee aan het mantelzorgcompliment?

 De gemeente heeft ervoor gekozen om een compliment in de vorm van Westerwoldse cadeaubonnen uit te delen aan de mantelzorgers. Met deze bonnen kunnen mantelzorgers bij de deelnemende ondernemers uit de gemeente Westerwolde producten en diensten kopen en betalen. Bent u ondernemer in Westerwolde in de horeca of detailhandel en doet u nog niet mee? Meld u dan aan en stuur een mail naar gemeente@westerwolde.nl onder vermelding van uw naam, adres, bankgegevens en e-mailadres.