Kwaliteit en rechtmatigheid Zorg en Jeugd

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede en veilige ondersteuning. De gemeente Westerwolde heeft hiervoor toetsingskaders opgesteld. Misstanden kunt u melden.

Ondersteuning via Wmo en Jeugdwet

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners. Dat doen we op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit gebeurt in de vorm van Zorg in Natura en via een PGB. 

In de gemeente Westerwolde zorgen we er samen voor dat iedereen mee kan doen. Zo kunnen de inwoners die dat nodig hebben de juiste ondersteuning krijgen. Als er toch iets misgaat of niet klopt, dan zoeken we samen passende maatregelen om te situatie te veranderen.

Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid 

De gemeente Westerwolde houdt toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de voorzieningen die via de Wmo en de Jeugdwet worden geboden. Dit zijn de voorzieningen via Zorg in Natura door aanbieders waarmee wij een overeenkomst  hebben afgesloten. En dit geldt ook voor aanbieders van een PGB. Het toezicht richt zich met name op de vraag of de voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteits- en rechtmatigheidseisen.

Toetsingskaders

De toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd zijn de basis van het toezicht. Deze toetsingskaders zijn samen opgesteld met de buurtgemeentes in Oost-Groningen. Dit toetsingskader zal gebruikt worden door toezicht wanneer er een onderzoek wordt gedaan.

Twijfels over zorg melden

Twijfelt u over de kwaliteit van een zorgaanbieder of denkt u dat er misbruik wordt gemaakt van zorggeld? Meld dat bij de gemeente.  

Meldingsplicht bij calamiteit of geweldsincident

Bij een calamiteit of  geweldsincident heeft u als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om dit te melden.  De uitvoering wordt gecoördineerd door gemeente Groningen. U dient uw melding daarom door te geven bij de gemeente Groningen.