Inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vier belangrijke onderdelen zijn:

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Kortdurend verblijf van zelfstandig wonende inwoners die een beroep doen op de Wmo

Open House

De gemeente Westerwolde koopt deze diensten in via de inkoopprocedure Open House. Elke zorgaanbieder met interesse die aan de eisen voldoet, kan zich inschrijven. Daarna volgt een onderzoek. Het afsluiten van een overeenkomst via deze procedure garandeert geen omzet. Klanten met een beschikking voor één of meer Wmo-voorzieningen kiezen zelf in overleg met de Wmo-consulent bij welke gecontracteerde zorgaanbieder zij deze Wmo-voorziening afnemen.

Inkoop van jeugdzorg

In tegenstelling tot de Wmo wordt jeugdzorg door een aantal Groninger gemeenten samen ingekocht. Dit gaat via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Meer informatie vindt u op de website van Jeugdhulp Groningen.

Aanmelden voor de inkoop Open House Wmo Westerwolde

Nieuwe overeenkomsten voor deze Open House procedure gaan in vanaf de eerste dag van ieder kwartaal. Wilt u informatie over de aanmeldingsprocedure en de inkoopdocumenten? Stuur een mail naar inkoopwmo@westerwolde.nl. U stuurt ook een mail als u zich wilt inschrijven. Voeg de benodigde documenten toe. 

Huidige aanbieders van zorg

Per kwartaal vindt u hier een nieuw overzicht van alle aanbieders en diensten. Wilt u de hele tabel zien? Onderaan kunt u scrollen.

Open House Wmo Westerwolde - Overzicht aanbieders 
Aanbieders

HH1

 

HH2

 

BGI basis BGI Spec BGI Comp BGG basis BGG spec Verv 
 
KV 
 010010100202A1602A0502A1507A0307A04

08A03

08A04

04A01
 123456789
1
Aan 't Knoal
     JaJaJa 
2
Academy Knaap
  Ja  Ja Ja 
3
Arends, Jan
  JaJaJa    
4
Balanszorg
  JaJa     
5
BCM
     Ja Ja 
6
Bem Vindo
  JaJaJaJaJaJa 
7
Beter Thuis Wonen
JaJaJaJaJa    
8
BEZINNZorg
  JaJaJaJaJaJaJa
9
Blanckenborg
JaJaJaJaJaJaJaJaJa
10 
Brink
  JaJa JaJaJa 
11
Buurtdiensten
JaJaJaJa     
12
CMZorg
  JaJaJa    
13 
Community Support
  JaJaJa    
14 
Coöperatie Dichtbij
  JaJaJaJaJaJaJa
15 
Cosis
  JaJaJaJaJaJa 
16
D&W
Westerwolde
     JaJaJa 
17 EFFECT  JaJaJa    
18
Embrace
  JaJaJaJaJaJaJa
19
Factor 5
  JaJaJaJaJaJaJa
20 
Flexiplus HH
JaJa       
21 Humanitas     JaJa  
22
IederZijnWerk
JaJaJaJaJaJaJaJa 
23
Jansingh,
Gea
  JaJa     
24
Jouderij Global
  JaJaJa    
25
Kariët, de
  Ja      
26
Kuipers en Houtman
  JaJaJa    
27
Lentis
  JaJa Ja   
28
Limor
   JaJa    
29
Lindehoeve
     JaJaJaJa
30
Maarswerk/ Philadelphia
     JaJaJa 
31
Maatkr8
  Ja      
32
Meander
  JaJaJaJaJaJaJa
33
MEE Noord
   JaJa    
34 
MEEDIA
  JaJa JaJaJa 
35
MIEP
JaJa       
36 Nennicks  JaJa     
37
de Nieuwe Zorg Thuis (DNZT)
JaJaJaJa     
38
Noorderbrug / 's Heeren Loo
  JaJaJaJaJaJa 
39 Overstag  JaJaJaJaJaJa 
40 Perspectief  JaJa     
41
PrinsHoeve
     JaJaJaJa
42
Script
     JaJa  
43
Studio Job
  JaJa JaJa  
44
Syncope
  JaJaJa    
45
Terwille
  JaJaJa    
46
Teunissen, B
  JaJa     
47
Trans
     JaJaJa 
48
Turfhuus
     JaJaJa 
49
Tzorg
JaJaJa      
50 Valens hulpverlening  JaJa     
51
Velduil
     JaJaJa 
52
Veni Etinam
  JaJa JaJa  
53
Viva la Vida
     JaJaJa 
54
Vocis
  JaJaJa    
55
Vossenburcht
  JaJa Ja JaJa
56
Walking Together
  Ja      
57
Werkpro
     JaJaJa 
58
Zorg
Praktijk
Balans
  JaJa JaJa Ja
59
Zwat
  JaJa JaJaJa 

1. HH1 is Huishoudelijke Hulp 1 
2. HH2 is Huishoudelijke Hulp 2 
3. BGI Basis is Begeleiding Individueel Basis
4. BGI Spec is Begeleiding Individueel Speciaal
5. BGI Comp is Begeleiding Individueel Complex
6. BGG Basis is Begeleiding Groep Basis
7. BGG Spec is Begeleiding Groep Speciaal 
8. Verv is Vervoer
9. KV is Kortdurend Verblijf