Inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). In het verlengde daarvan zijn de gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van huishoudelijke hulp, begeleiding ( individueel en groep) en kortdurend verblijf van zelfstandig wonende inwoners die een beroep doen op ondersteuning via de Wmo. De gemeente Westerwolde heeft per 1 januari 2018 professionele zorg ingekocht bij een groot aantal zorgaanbieders. Deze pagina biedt met name informatie aan nieuwe zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in de gemeente Westerwolde.

Open House

De gemeente Westerwolde hanteert vanaf 1 januari 2018 de inkoopprocedure Open House Wmo 2015 voor zorgaanbieders die huishoudelijk hulp, begeleiding en kortdurend verblijf bieden. Elke geïnteresseerde zorgaanbieder, die aan de eisen voldoet, komt in aanmerking voor toetreding tot de Open House procedure. Een wezenlijk kenmerk van een Open House procedure is dat deze procedure eenmaal per kwartaal open staat voor nieuwe toetreders die aan dezelfde eisen van de procedure kunnen voldoen.

De opname in de Open House procedure en het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst garandeert geen omzet voor de zorgaanbieder. Cliënten met een beschikking voor één of meer Wmo-voorzieningen kiezen zelf bij welke opgenomen zorgaanbieder zij deze Wmo-voorziening afnemen.

Inkoop van jeugdhulp / -zorg

In tegenstelling tot de Wmo wordt jeugdhulp/-zorg door een aantal Groninger gemeenten gezamenlijk ingekocht via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Meer informatie de inkoop van jeugdzorg vindt u op www.jeugdhulpgroningen.nl.

Aanmelden

Aanmelding voor toetreding tot de Open House procedure is mogelijk per de eerste dag van ieder kwartaal. De planning voor de instroom per kwartaal en de nieuwste en actuele informatie over de Aanmeldingsprocedure Open House Wmo gemeente Westerwolde kunt u vinden via de website van Tenderned.

U kunt zich inschrijven door de benodigde documenten rechtstreeks per mail aan ons toe te sturen ( dus niet indienen via TenderNed). Voor dit inkooptraject kan het volgende mailadres gebruikt worden: inkoopwmo@westerwolde.nl.

Huidige aanbieders van zorg

Per kwartaal maken wij bij wijzigingen een nieuw overzicht van alle aanbieders én hun diensten. Raadpleeg het actuele overzicht met zorgaanbieders. 

Open House Wmo Westerwolde - Overzicht aanbieders per 1 april 2021
Naam aanbieder ingeschreven voor Perceel
HH1 (01001) HH2 (01002) BGI basis (02A16) BGI Spec (02A05) BGI Comp (02A15) BGG basis (07A03) BGG spec (07A04) Verv (08A03
08A04)
KV (04A01)
1 Aan 't Knoal           Ja Ja Ja  
2 Academy Knaap     Ja     Ja   Ja  
3 Allerzorg Ja Ja              
4 AndersOm     Ja Ja Ja        
5 Arends , Jan     Ja Ja Ja        
6 Balanszorg     Ja Ja          
7 BCM           Ja   Ja  
8 Bem Vindo     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
9 Beter Thuis Wonen Ja Ja Ja Ja Ja        
10 BEZINN     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
11 Blanckenborg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
12 Brink     Ja Ja   Ja Ja Ja  
13 Buinerhof     Ja     Ja   Ja  
14 Buurtdiensten Ja Ja              
15 CMZorg     Ja Ja Ja        
16 Community Support     Ja Ja Ja        
17 Coöperatie Dichtbij     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
18 Cosis     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
19 Drenth, Christiaan     Ja Ja Ja        
20 D&W Westerwolde           Ja Ja Ja  
21 Embrace     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
22 Factor 5     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
23 Flexiplus Ja Ja              
24 GGZ Drenthe     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
25 Hooghei           Ja Ja Ja  
26 Humanitas           Ja Ja    
27 IederZijnWerk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
28 INTER-PSY     Ja Ja Ja        
29 Jansingh, Gea     Ja Ja          
30 Jouderij Global     Ja Ja Ja        
31 Kuipers en Houtman     Ja Ja Ja        
32 Lentis     Ja Ja   Ja      
33 Limor       Ja Ja        
34 Lindehoeve           Ja Ja Ja Ja
35 Maarswerk / Philadelphia           Ja Ja Ja  
36 Martinizorg Ja Ja Ja Ja Ja       Ja
37 Meander     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
38 MEE Groningen       Ja Ja        
39 MEEDIA     Ja Ja   Ja Ja Ja  
40 MIEP Ja Ja              
41 de Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) Ja Ja Ja Ja          
42Noorderbrug / 's Heeren Loo     Ja Ja Ja Ja Ja    
43 Overstag     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
44 Plotwending     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
45 PrinsHoeve           Ja Ja Ja Ja
46 Script           Ja Ja    
47 Studio Job     Ja Ja   Ja Ja    
48 Subrosa     Ja Ja   Ja Ja Ja  
49 Syncope     Ja Ja Ja        
50 Team Keizer     Ja Ja Ja        
51 Terwille     Ja Ja Ja        
52 Tjeenz     Ja Ja Ja       Ja
53 Trans     Ja Ja          
54 Turfhuus           Ja Ja Ja  
55 Tzorg Ja Ja Ja            
56 Veni Etinam     Ja Ja   Ja Ja    
57 Velduil           Ja Ja Ja  
58 Vocis     Ja Ja Ja        
59 Vossenburght     Ja Ja   Ja   Ja Ja
60 Walking Together     Ja            
61 Werkpro           Ja Ja Ja  
62 Winsewida           Ja Ja Ja  
63 ZorgPraktijkBalans     Ja Ja   Ja Ja   Ja
64 Zwat     Ja Ja   Ja Ja Ja  
   
Aantal aanbieders 10 10 45 43 30 37 32 29 13

1. HH1 is Huishoudelijke Hulp 1 
2. HH2 is Huishoudelijke Hulp 2 
3. BGI Basis is Begeleiding Individueel Basis
4. BGI Spec is Begeleiding Individueel Speciaal
5. BGI Comp is Begeleiding Individueel Complex
6. BGG Basis is Begeleiding Groep Basis
7. BGG Spec is Begeleiding Groep Speciaal 
8. Verv is Vervoer
9. KV is Kortdurend Verblijf