Inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). In het verlengde daarvan zijn de gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van huishoudelijke hulp, begeleiding ( individueel en groep) en kortdurend verblijf van zelfstandig wonende inwoners die een beroep doen op ondersteuning via de Wmo. De gemeente Westerwolde heeft per 1 januari 2018 professionele zorg ingekocht bij een groot aantal zorgaanbieders. Deze pagina biedt met name informatie aan nieuwe zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in de gemeente Westerwolde.

Open House

De gemeente Westerwolde hanteert vanaf 1 januari 2018 de inkoopprocedure Open House Wmo 2015 voor zorgaanbieders die huishoudelijk hulp, begeleiding en kortdurend verblijf bieden. De gemeente heeft de voorwaarden geformuleerd voor het leveren van bovengenoemde Wmo-voorzieningen. Elke geïnteresseerde zorgaanbieder, die aan de eisen voldoet, komt in aanmerking voor toetreding tot de Open House procedure. Dat wordt vastgelegd in een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst (Overeenkomst uitvoering diensten Wmo 2015 ‘Open House’).

Een wezenlijk kenmerk van een Open House procedure is dat deze procedure eenmaal per kwartaal open staat voor nieuwe toetreders die aan dezelfde eisen van de procedure kunnen voldoen. Na 1 januari 2018 staat de Open House procedure Wmo-voorzieningen dus open voor nieuwe toetreders. De planning voor de instroom per kwartaal staat opgenomen in het aanmeldingsdocument op Tenderned.

De opname in de Open House procedure en het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst garandeert geen omzet voor de zorgaanbieder. Cliënten met een beschikking voor één of meer Wmo-voorzieningen kiezen zelf bij welke opgenomen zorgaanbieder zij deze Wmo-voorziening afnemen.

Inkoop van jeugdhulp / -zorg

In tegenstelling tot de Wmo wordt jeugdhulp/-zorg door een aantal Groninger gemeenten gezamenlijk ingekocht via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Meer informatie de inkoop van jeugdzorg vindt u op www.jeugdhulpgroningen.nl.

Aanmelden

Aanmelding voor toetreding tot de Open House procedure is mogelijk per de eerste dag van ieder kwartaal. De planning voor de instroom per kwartaal en de nieuwste en actuele informatie over de Aanmeldingsprocedure Open House Wmo gemeente Westerwolde kunt u vinden via de website van Tenderned.

U kunt zich inschrijven door de benodigde documenten rechtstreeks per mail aan ons toe te sturen ( dus niet indienen via TenderNed). Voor dit inkooptraject kan het volgende mailadres gebruikt worden: inkoopwmo@westerwolde.nl.

Huidige aanbieders van zorg

Per kwartaal maken wij bij wijzigingen een nieuw overzicht van alle aanbieders én hun diensten. Raadpleeg het actuele overzicht zorgaanbieders.