Inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vier belangrijke onderdelen zijn:

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Kortdurend verblijf van zelfstandig wonende inwoners die een beroep doen op de Wmo

Open House

De gemeente Westerwolde koopt deze diensten in via de inkoopprocedure Open House. Elke zorgaanbieder met interesse die aan de eisen voldoet, kan zich inschrijven. Daarna volgt een onderzoek. Het afsluiten van een overeenkomst via deze procedure garandeert geen omzet. Klanten met een beschikking voor één of meer Wmo-voorzieningen kiezen zelf in overleg met de Wmo-consulent bij welke gecontracteerde zorgaanbieder zij deze Wmo-voorziening afnemen.

Inkoop van jeugdzorg

In tegenstelling tot de Wmo wordt jeugdzorg door een aantal Groninger gemeenten samen ingekocht. Dit gaat via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Meer informatie vindt u op de website van Jeugdhulp Groningen.

Aanmelden voor de inkoop Open House Wmo Westerwolde

Nieuwe overeenkomsten voor deze Open House procedure gaan in vanaf de eerste dag van ieder kwartaal. Wilt u informatie over de aanmeldingsprocedure en de inkoopdocumenten? Stuur een mail naar inkoopwmo@westerwolde.nl. U stuurt ook een mail als u zich wilt inschrijven. Voeg de benodigde documenten toe. 

Huidige aanbieders van zorg

Per kwartaal vind u hier een nieuw overzicht van alle aanbieders en diensten. Wilt u de hele tabel zien? Onderaan kunt u scrollen.

Open House Wmo Westerwolde - Overzicht aanbieders per 1 juli 2022

Aanbieders

HH1

 

HH2

 

BGI basis  BGI Spec  BGI Comp  BGG basis  BGG spec  Verv 
 
KV 
 

01001

01002

02A16

02A05

02A15

07A03

07A04

08A03

08A04

04A01

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Aan 't Knoal           Ja Ja Ja  
2 Academy Knaap     Ja     Ja   Ja  
3 AndersOm     Ja Ja Ja        
4 Arends , Jan     Ja Ja Ja        
5 Balanszorg     Ja Ja          
6 BCM           Ja   Ja  
7 Bem Vindo     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
8 Beter Thuis Wonen Ja Ja Ja Ja Ja        
9 BEZINN     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
10 Blanckenborg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
11 Brink     Ja Ja   Ja Ja Ja  
12 Buinerhof     Ja     Ja   Ja  
13 Buurtdiensten Ja Ja              
14 CMZorg     Ja Ja Ja        
15 Community Support     Ja Ja Ja        
16 Coöperatie Dichtbij     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
17 Cosis     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
18 Drenth, Christiaan     Ja Ja Ja        
19 D&W Westerwolde           Ja Ja Ja  
20 Embrace     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
21 Factor 5     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
22 Flexiplus Huishouding Ja Ja              
23 GGZ Drenthe     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
24 Hooghei           Ja Ja Ja  
25 Humanitas           Ja Ja    
26 Icare Thuisbegeleiding     Ja Ja          
27 IederZijnWerk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
28 INTER-PSY     Ja Ja Ja        
29 Jansingh, Gea     Ja Ja          
30 Jouderij Global     Ja Ja Ja        
31 Kariët, de     Ja            
32 Kuipers en Houtman     Ja Ja Ja        
33 Lentis     Ja Ja   Ja      
34 Limor       Ja Ja        
35 Lindehoeve           Ja Ja Ja Ja
36 Maarswerk / Philadelphia           Ja Ja Ja  
37 Meander     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
38 MEE Groningen       Ja Ja        
39 MEEDIA     Ja Ja   Ja Ja Ja  
40 MIEP Ja Ja              
41 de Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) Ja Ja Ja Ja          
42 Noorderbrug / 's Heeren Loo     Ja Ja Ja Ja Ja    
43 Overstag     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
44 Plotwending     Ja            
45 PrinsHoeve           Ja Ja Ja Ja
46 Script           Ja Ja    

47 SennZi

    Ja Ja          
48 Studio Job     Ja Ja   Ja Ja    
49 Subrosa     Ja Ja   Ja Ja Ja  
50 Syncope     Ja Ja Ja        
51 Team Keizer     Ja Ja Ja        
52 Terwille     Ja Ja Ja        

53 Teunissen, B

    Ja Ja          
54 Thuisgenoten Ja Ja Ja Ja          
55 Tjeenz     Ja Ja Ja       Ja
56 Turfhuus           Ja Ja Ja  
57 Tzorg Ja Ja Ja            
58 Veni Etinam     Ja Ja   Ja Ja    
59 Velduil           Ja Ja Ja  
60 Vocis     Ja Ja Ja        
61 Vossenburght     Ja Ja   Ja   Ja Ja
62 Walking Together     Ja            
63 Werkpro           Ja Ja Ja  
64 Winsewida           Ja Ja Ja  
65 ZorgPraktijkBalans     Ja Ja   Ja Ja   Ja
66 Zwat     Ja Ja   Ja Ja Ja  
67 ZORGassist Ja  Ja               
   
Aantal aanbieders 10 10 48 45 29 37 32 30 12

1. HH1 is Huishoudelijke Hulp 1 
2. HH2 is Huishoudelijke Hulp 2 
3. BGI Basis is Begeleiding Individueel Basis
4. BGI Spec is Begeleiding Individueel Speciaal
5. BGI Comp is Begeleiding Individueel Complex
6. BGG Basis is Begeleiding Groep Basis
7. BGG Spec is Begeleiding Groep Speciaal 
8. Verv is Vervoer
9. KV is Kortdurend Verblijf