Inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vier belangrijke onderdelen zijn:

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Kortdurend verblijf van zelfstandig wonende inwoners die een beroep doen op de Wmo

Open House

De gemeente Westerwolde koopt deze diensten in via de inkoopprocedure Open House. Elke zorgaanbieder met interesse die aan de eisen voldoet, kan zich inschrijven. Daarna volgt een onderzoek. Het afsluiten van een overeenkomst via deze procedure garandeert geen omzet. Klanten met een beschikking voor één of meer Wmo-voorzieningen kiezen zelf in overleg met de Wmo-consulent bij welke gecontracteerde zorgaanbieder zij deze Wmo-voorziening afnemen.

Inkoop van jeugdzorg

In tegenstelling tot de Wmo wordt jeugdzorg door een aantal Groninger gemeenten samen ingekocht. Dit gaat via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Meer informatie vindt u op de website van Jeugdhulp Groningen.

Aanmelden voor de inkoop Open House Wmo Westerwolde

Nieuwe overeenkomsten voor deze Open House procedure gaan in vanaf de eerste dag van ieder kwartaal. Wilt u informatie over de aanmeldingsprocedure en de inkoopdocumenten? Stuur een mail naar inkoopwmo@westerwolde.nl. U stuurt ook een mail als u zich wilt inschrijven. Voeg de benodigde documenten toe. 

Huidige aanbieders van zorg

Per kwartaal vind u hier een nieuw overzicht van alle aanbieders en diensten. Wilt u de hele tabel zien? Onderaan kunt u scrollen.

Open House Wmo Westerwolde - Overzicht aanbieders per 1 januari 2023

Aanbieders

HH1

 

HH2

 

BGI basis  BGI Spec  BGI Comp  BGG basis  BGG spec  Verv 
 
KV 
 

01001

01002

02A16

02A05

02A15

07A03

07A04

08A03

08A04

04A01

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Aan 't Knoal           Ja Ja Ja  
2 Academy Knaap     Ja     Ja   Ja  
3 Arends , Jan     Ja Ja Ja        
4 Balanszorg     Ja Ja          
5 BCM           Ja   Ja  
6 Bem Vindo     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
7 Beter Thuis Wonen Ja Ja Ja Ja Ja        
8 BEZINNZorg     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
9 Blanckenborg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
10 Brink     Ja Ja   Ja Ja Ja  
11 Buinerhof     Ja     Ja   Ja  
12 Buurtdiensten Ja Ja Ja Ja          
13 CMZorg     Ja Ja Ja        
14 Community Support     Ja Ja Ja        
15 Coöperatie Dichtbij     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
16 Cosis     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
17 Drenth, Christiaan     Ja Ja Ja        
18 D&W Westerwolde           Ja Ja Ja  
19 Embrace     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
20 Factor 5     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
21 Flexiplus Huishouding Ja Ja              
22 GGZ Drenthe     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
23 Humanitas           Ja Ja    
24 Icare Thuisbegeleiding     Ja Ja          
25 IederZijnWerk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
26 INTER-PSY     Ja Ja Ja        
27 Jansingh, Gea     Ja Ja          
28 Jouderij Global     Ja Ja Ja        
29 Kariët, de     Ja            
30 Kuipers en Houtman     Ja Ja Ja        
31 Lentis     Ja Ja   Ja      
32 Limor       Ja Ja        
33 Lindehoeve           Ja Ja Ja Ja
34 Maarswerk / Philadelphia           Ja Ja Ja  
35 Maatkr8     Ja            
36 Meander     Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
37 MEE Noord       Ja Ja        
38 MEEDIA     Ja Ja   Ja Ja Ja  
39 MIEP Ja Ja              
40 de Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) Ja Ja Ja Ja          
41 Noorderbrug / 's Heeren Loo     Ja Ja Ja Ja Ja    
42 Overstag     Ja Ja Ja Ja Ja Ja  
43 Plotwending     Ja            
44 PrinsHoeve           Ja Ja Ja Ja
45 Script           Ja Ja    

46 SennZi

    Ja Ja          
47 Studio Job     Ja Ja   Ja Ja    
48 Subrosa     Ja Ja   Ja Ja Ja  
49 Syncope     Ja Ja Ja        
50 Team Keizer     Ja Ja Ja        
51 Terwille     Ja Ja Ja        

52 Teunissen, B

    Ja Ja          
53 Thuisgenoten Ja Ja Ja Ja          
54 Tjeenz     Ja Ja Ja       Ja
55 Turfhuus           Ja Ja Ja  
56 Tzorg Ja Ja Ja            
57 Velduil           Ja Ja Ja  
58 Veni Etinam     Ja Ja   Ja Ja    
59 Vocis     Ja Ja Ja        
60 Vossenburght     Ja Ja   Ja   Ja Ja
61 Walking Together     Ja            
62 Werkpro           Ja Ja Ja  
63 Winsewida           Ja Ja Ja  
64 ZorgPraktijkBalans     Ja Ja   Ja Ja   Ja
65 Zwat     Ja Ja   Ja Ja Ja  

1. HH1 is Huishoudelijke Hulp 1 
2. HH2 is Huishoudelijke Hulp 2 
3. BGI Basis is Begeleiding Individueel Basis
4. BGI Spec is Begeleiding Individueel Speciaal
5. BGI Comp is Begeleiding Individueel Complex
6. BGG Basis is Begeleiding Groep Basis
7. BGG Spec is Begeleiding Groep Speciaal 
8. Verv is Vervoer
9. KV is Kortdurend Verblijf