Inkomsten en veranderingen doorgeven

Algemeen

Wanneer u inkomsten uit werk / uitkering of andere bron heeft, dan moet u deze gegevens maandelijks aan ons doorgeven. Andere wijzigingen geeft u ook door, zoals verhuizing, stoppen met werken, studie, vakantie, ontvangen erfenis

Veranderingen die u doorgeeft

  • Er verandert iets in uw gezin, er komen mensen bij wonen of er gaan mensen het huis uit
  • Iemand bij u in huis gaat studeren, of stopt met studeren
  • Iemand bij u in huis wordt 27 jaar
  • Geboorte/langdurig ziekenhuisopname en of zorginstelling/detentie
  • U of uw partner hebben nieuwe inkomsten of de hoogte verandert
  • De inkomsten stoppen
  • Het bezit van u of gezinslid is hoger geworden (bijvoorbeeld erfenis, woning, gift en geldprijzen) Geef een erfenis ook door als u er later recht op heeft
  • Geef een adreswijziging altijd door. Vertrekt u uit onze gemeente? Dan zet u de uitkering stop

Weet u niet zeker of u iets moet doorgeven? Bel dan met ons. Samen kunnen we uw situatie bespreken. Als u een verandering aan ons doorgeeft kunnen wij uw uitkering niet altijd in dezelfde maand aanpassen. Dit ligt aan de datum waarop u uw verandering doorgeeft. 

Inlever- en betaaldatum

Als u de informatie vóór de inleverdatum inlevert, kunnen we de veranderingen nog in die maand verwerken. En krijgt u de juiste uitkering op de normale betaaldatum. Later inleveren betekent dat u uw uitkering later ontvangt

Inlever- en betaaldata 2024
MaandInleverdatumBetaaldatum
JanuariWoensdag 24 januariWoensdag 31 januari 
FebruariDonderdag 22 februariDonderdag 29 februari
MaartVrijdag 22 maartVrijdag 29 maart
AprilDinsdag 23 aprilDinsdag 30 april
MeiVrijdag 24 meiVrijdag 31 mei 
JuniVrijdag 21 juniVrijdag 28 juni
JuliWoensdag 24 juliWoensdag 31 juli
AugustusVrijdag 23 augustusVrijdag 30 augustus
SeptemberMaandag 23 septemberMaandag 30 september
OktoberDonderdag 24 oktoberDonderdag 31 oktober
NovemberVrijdag 22 novemberVrijdag 29 november
DecemberVrijdag 20 decemberMaandag 30 december

Het vakantiegeld maken we in juni naar u over.