Inkomsten en veranderingen doorgeven

Algemeen

Als u een uitkering heeft is het belangrijk om veranderingen in uw situatie meteen door te geven. U loopt anders kans op een boete of maatregel.

Veranderingen die u doorgeeft

  • Er verandert iets in uw gezin, er komen mensen bij wonen of er gaan mensen het huis uit

  • Iemand bij u in huis gaat studeren, of stopt met studeren

  • Iemand bij u in huis wordt 21 jaar

  • Geboorte/langdurig ziekenhuisopname en of zorginstelling/detentie

  • U of uw partner hebben nieuwe inkomsten of de hoogte verandert
  • De inkomsten stoppen
  • Het bezit van u of gezinslid is hoger geworden (bijvoorbeeld erfenis, woning, gift en geldprijzen) Geef een erfenis ook door als u er later recht op heeft
  • Geef een adreswijziging altijd door. Vertrekt u uit onze gemeente? Dan zet u de uitkering stop

Weet u niet zeker of u iets moet doorgeven? Bel dan met ons. Samen kunnen we uw situatie bespreken. Als u een verandering aan ons doorgeeft kunnen wij uw uitkering niet altijd in dezelfde maand aanpassen. Dit ligt aan de datum waarop u uw verandering doorgeeft. 

Inlever- en betaaldatum

Geef een verandering voor de uiterste inleverdatum aan ons door. Dan kunnen we veranderingen nog in die maand verwerken. En krijgt u de juiste uitkering op de normale betaaldatum. Later doorgeven betekent dat u uw uitkering later krijgt. Of dat u misschien een bedrag moet terugbetalen.

Inlever- en betaaldata 2023
Uiterste inleverdatum Betaaldatum
dinsdag 24 januari dinsdag 31 januari
dinsdag 21 februari dinsdag 28 februari
vrijdag 24 maart vrijdag 31 maart 
vrijdag 21 april vrijdag 28 april 
woensdag 24 mei woensdag 31 mei
vrijdag 23 juni vrijdag 30 juni 
maandag 24 juli maandag 31 juli 
donderdag 24 augustus donderdag 31 augustus
vrijdag 22 september vrijdag 29 september 
dinsdag 24 oktober dinsdag 31 oktober
donderdag 23 november donderdag 30 november 
woensdag 20 december vrijdag 29 december 

Het vakantiegeld maken we in juni naar u over.