Inkomsten en veranderingen doorgeven

Krijgt u een uitkering? En hebt u inkomsten gehad? Of zijn er veranderingen in uw situatie? Geef die dan binnen 5 werkdagen aan de gemeente door via het meldingsformulier. Doet u dat niet, dan loopt u kans op een boete of een andere maatregel. Afhankelijk van de inleverdatum past de gemeente de uitkering nog dezelfde maand aan.

Voorbeelden van veranderingen die u altijd moet doorgeven

Uw gezinssituatie of woonsituatie is veranderd

 • U gaat samenwonen, of alleen wonen
 • Kinderen verlaten het huis of komen bij u wonen
 • U krijgt meer of minder huisgenoten en/of kostendelers bij u in huis
 • Iemand bij u in huis gaat studeren, of stopt met studeren
 • Iemand bij u in huis wordt 21 jaar
 • Geboorte/langdurig ziekenhuisopname en of zorginstelling/detentie

De inkomsten van u of uw partner zijn veranderd

Uw inkomsten uit arbeid en/of uitkering moet u altijd doorgeven

 • U of uw partner hebben nieuwe inkomsten
 • De hoogte van de inkomsten verandert
 • De inkomsten stoppen
 • U wilt uw uitkering laten stoppen (door werk of vertrek uit de gemeente bijvoorbeeld)
 • U of leden van uw gezin hebben vermogen ontvangen (bijvoorbeeld uit een erfenis, gift en geldprijzen)

Geef een erfenis ook door als u er pas later recht op hebt. Bijvoorbeeld bij het erven van een deel van een woning.

U gaat met vakantie of tijdelijk naar het buitenland

U gaat verhuizen

 • Verhuist u binnen de gemeente Westerwolde, geef dan uw nieuwe adres aan ons door
 • Vertrekt u uit de gemeente Westerwolde? Dan geeft u door dat u de uitkering wilt stoppen

Inleverdatum

Het meldingformulier stuurt u ondertekend naar

Gemeente Westerwolde
t.a.v. uitkeringsadministratie
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Als u het meldingsformulier vóór de inleverdatum inlevert, kunnen we de veranderingen nog in díe maand verwerken. En krijgt u de juiste uitkering op de normale betaaldatum. Later inleveren betekent dat u mogelijk uw uitkering later ontvangt. Of dat u misschien een bedrag moet terugbetalen.

Inlever- en betaaldata 2020
Uiterste inleverdatum Betaaldatum
donderdag 23 januari vrijdag 31 januari 
donderdag 20 februari vrijdag 28 februari
maandag 23 maart dinsdag 31 maart
woensdag 22 april donderdag 30 april
woensdag 20 mei vrijdag 29 mei
maandag 22 juni dinsdag 30 juni
donderdag 23 juli vrijdag 31 juli
vrijdag 21 augustus maandag 31 augustus
dinsdag 22 september woensdag 30 september
donderdag 22 oktober vrijdag 30 oktober
vrijdag 20 november maandag 30 november
dinsdag 22 december woensdag 30 december

Als u twijfelt

Twijfelt u over het doorgeven van een verandering? Neem dan contact met ons op: 0599 32 02 20.