Inkomsten en veranderingen doorgeven

Bij een uitkering is het belangrijk om veranderingen in uw situatie meteen door te geven. U loopt anders kans op een boete of maatregel. Of wij uw uitkering nog dezelfde maand kunnen aanpassen, ligt aan de datum waarop u uw gegevens bij ons doorgeeft.

Veranderingen die u doorgeeft

  • Er verandert iets in uw gezin, er komen mensen bij wonen of er gaan mensen het huis uit

  • Iemand bij u in huis gaat studeren, of stopt met studeren

  • Iemand bij u in huis wordt 21 jaar

  • Geboorte/langdurig ziekenhuisopname en of zorginstelling/detentie

  • U of uw partner hebben nieuwe inkomsten of de hoogte verandert
  • De inkomsten stoppen
  • Het bezit van u of gezinslid is hoger geworden (bijvoorbeeld erfenis, woning, gift en geldprijzen) Geef een erfenis ook door als u er later recht op heeft
  • Geef een adreswijziging altijd door. Vertrekt u uit onze gemeente? Dan zet u de uitkering stop

Weet u niet zeker of u iets moet doorgeven? Bel dan met ons. Samen kunnen we uw situatie bespreken.

Inlever- en betaaldatum

Geef een verandering voor de uiterste inleverdatum aan ons door. Dan kunnen we veranderingen nog in die maand verwerken. En krijgt u de juiste uitkering op de normale betaaldatum. Later doorgeven betekent dat u uw uitkering later krijgt. Of dat u misschien een bedrag moet terugbetalen.

Inlever- en betaaldata 2022
Uiterste inleverdatum Betaaldatum
maandag 24 januari maandag 31 januari
maandag 21 februari maandag 28 februari
donderdag 24 maart donderdag 31 maart 
vrijdag 22 april vrijdag 29 april 
dinsdag 24 mei dinsdag 31 mei
donderdag 23 juni donderdag 30 juni 
vrijdag 22 juli vrijdag 29 juli 
woensdag 24 augustus woensdag 31 augustus
vrijdag 23 september vrijdag 30 september 
vrijdag 21 oktober vrijdag 28 oktober
woensdag 23 november woensdag 30 november 
dinsdag 20 december vrijdag 30 december 

Het vakantiegeld maken we in juni naar u over.