Individuele inkomenstoeslag

Algemeen

Heeft u al langer een laag inkomen en komt hierin geen verbetering in? Misschien kunt u een aanvulling op uw inkomen krijgen.

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Op de datum van aanvraag was uw besteedbaar inkomen de afgelopen 3 jaar niet meer dan 110% van de toen geldende bijstandsnorm
 • Er is geen vooruitzicht op een beter inkomen
 • U kunt deze toeslag jaarlijks aanvragen als de situatie niet verandert
 • Studenten met een studiefinanciering komen niet in aanmerking
 • Uw vermogen mag niet meer zijn dan de voor u geldende normen van de participatiewet
 • De individuele inkomenstoeslag is per kalenderjaar 40% van het netto voor u geldende bijstandsnorm
 • De toeslag kunt u vrij uitgeven

Wat stuurt u mee?

Wat stuurt u mee

 • Jaaropgaven van al uw inkomsten van de laatste 3 jaar van uzelf en eventueel uw echtgen(o)ot(e)/ partner.
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen.
 • Jaaropgaven van al uw inkomsten van de laatste 3 jaar van uzelf en eventueel uw echtgen(o)ot(e)/ partner
 • De laatste salarisgegevens/uitkeringsgegevens van uzelf en eventueel uw echtgen(o)ot(e)/ partner
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen)
 • Stukken over: schulden, huurcontract, eigen woning, overig vermogen en bezittingen

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (110% van het sociaal minimum) per maand per 1 januari 2024Bedrag                 
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1.916,57
Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd€ 1.341,60

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het invullen van het aanvraagformulier niet? Neem dan contact op met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60.  Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.