Iets anders melden

Valt u iets op in uw buurt of in de openbare ruimte en denkt u dat de gemeente hier iets aan kan doen? Dan meldt u dit aan de gemeente. Als u ons op de hoogte stelt, kunnen wij het het probleem mogelijk oplossen.

Meldingen zonder juiste contactgegevens kunnen wij niet in behandeling nemen.

Klacht of melding

  • Bent u ontevreden over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen
  • Als er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan is het maken van een melding voldoende