Hulp bij opvoeding

Voor informatie of advies over de opvoeding van uw kinderen kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV). Als jongere kun je hulp krijgen als jij je niet prettig voelt of problemen hebt.

Vanwege het coronavirus leggen onze jeugdconsulenten tijdelijk geen huisbezoeken af. 

Wie helpen wij

  • Ouders en opvoeders: bijvoorbeeld als u vragen hebt over de opvoeding van uw kinderen of als u hier hulp bij nodig hebt
  • Jeugdigen: als je je thuis, binnen je familie of in je vriendenkring niet prettig voelt of problemen hebt
  • Professionals: als u graag overleg wilt of op zoek bent naar passende hulp voor een jongere of een gezin
    Logo Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid

Hoe het werkt

U belt met de gemeente of u stuurt e-mail naar cjgv@westerwolde.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen.

Crisissituaties buiten kantoortijd

In crisissituaties op werkdagen na 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.30 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met Spoed voor Jeugd GroningenVeilig Thuis Groningen of Jeugdbescherming Noord.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Als u te maken krijgt met jeugdhulp dan mag u er op rekenen dat u de juiste hulp krijgt en met respect behandeld wordt. Dat geldt voor u als (pleeg)ouder, verzorger en jongere / (pleeg)kind. Als iets niet naar tevredenheid verloopt, zijn er verschillende mogelijkheden om uw situatie kenbaar te maken. De vertrouwenspersoon jeugdhulp kan u daarbij helpen. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met uw vragen, onvrede of als u overweegt een klacht in te dienen. Hij/zij luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en zoekt met u naar manieren om het probleem op te lossen. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uit komen. Mocht dat volgens u niet voldoende zijn, dan kunt u uw onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure. Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden. De ondersteuning van de vertrouwenspersoon is kosteloos.

AKJ en Zorgbelang Groningen

Het vertrouwenswerk binnen onze gemeente wordt uitgevoerd door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) in samenwerking met Zorgbelang Groningen. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk nummer 088 555 10 00 of via info@akj.nl. Jongeren die in jeugdhulpinstellingen wonen en/of behandeld worden, krijgen frequent een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen op bezoek, zie: zorgbelang-groningen.nl.