Gezondheidsverklaring CBR

Wilt u een rijbewijs aanvragen of verlengen? Soms heeft u hiervoor een gezondheidsverklaring van het CBR nodig. Dit is een formulier met vragen over uw gezondheid.

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is nodig:

  • Als u chronisch ziek bent 
  • Als u een medisch probleem heeft. Bijvoorbeeld als u slecht ziet 
  • Als uw rijbewijs verloopt op of ná uw 75e verjaardag
  • Bij een rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE, ook bij verlenging
  • Bij omwisseling van een rijbewijs van de Nederlandse Antillen, Aruba of een land buiten de Europese Unie
  • Bij rijbewijzen voor diplomatieke ambtenaren en hun gezinsleden
  • Bij uw eerste rijbewijs. Dit regelt uw rijschool

Een gezondheidsverklaring kunt u ook kopen bij de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Kosten

Een gezondheidsverklaring kost € 41,50.