Gevonden voorwerp melden

Geef het aan ons door als u iets heeft gevonden. Misschien heeft de persoon die het kwijt is dit ook bij ons gemeld.

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Melding gevonden voorwerp Verplicht
Plaatsnaam en straat. Als u geen straat weet, omschrijf dan de plek zo goed mogelijk.
Slechts één bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, odt, pdf, doc, docx.
U kunt het voorwerp op het gemeentehuis afgeven. Bewaart u het voorwerp thuis? Geef dit dan in het tekstvak met uw adres aan. Lees goed de regels op onze website over het bewaren van een gevonden voorwerp. Documenten zoals een rijbewijs, ID-kaart of paspoort brengt u naar het gemeentehuis.
Uw gegevens Verplicht