Gemeentesecretaris Harby Scheper

Decoratieve foto Harby Scheper

De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij het uitoefenen van zijn taak. Ook geeft hij als ‘hoofd van dienst’ leiding aan de gehele ambtelijke organisatie en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie.