Gemeentegids

Algemeen

Ieder jaar brengen wij de gemeentegids uit. Hierin staat informatie over onze dorpen, dienstverlening en over onze organisatie. Achter in de gids vindt u een overzicht met adressen van allerlei verenigingen en organisaties in onze gemeente.

Controleren gegevens

  • Vooraf worden alle gegevens gecontroleerd door Akse Media
  • De adressen waarvan een e-mailadres bekend is krijgen een e-mail ter controle van de gegevens
  • De adressen waar geen e-mailadres van bekend is worden gebeld door Akse Media

Zelf wijzigingen doorgeven

Geef zelf uw wijziging door. Wij werken de digitale versie van de gemeentegids dan bij. 

  • Via de website: de uitgever Akse Media.
  • Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Westerwolde)
  • Schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Westerwolde) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Klachten over bezorging

Geef uw klacht dan door aan Akse Media: traffic@aksemedia.nl. Onder vermelding van adres en postcode.