Gemeentegids

Ieder jaar brengen wij een gemeentegids uit. Hierin staat informatie over onze dorpen, dienstverlening en over onze organisatie. Achterin de gids vindt u een overzicht met adressen van allerlei verenigingen en organisaties in onze gemeente.

Adresgegevens wijzigen

Kloppen de gegevens van uw organisatie niet? Wijzigingen kunt u doorgeven aan de uitgever Akse Media.

Klachten over bezorging

Geef uw klacht dan door aan Akse Media: traffic@aksemedia.nl. Onder vermelding van adres en postcode.