Gemeentegids

Ieder jaar brengen wij de gemeentegids uit. Hierin staat informatie over onze dorpen, dienstverlening en over onze organisatie. Achterin de gids vindt u een overzicht met adressen van allerlei verenigingen en organisaties in onze gemeente.

Gegevens wijzigen en Akse Media

In week 2 worden de gegevens van de adressen voor de gemeentegids vernieuwd:

  • De adressen waarvan een e-mailadres bekend is krijgen een e-mail ter controle van de gegevens
  • De adressen waar geen e-mailadres bekend is worden gebeld door Akse Media

Wijzigingen of aanmeldingen kunt u ook zelf doorgeven tot uiterlijk week 7, 18 februari 2022 aan de uitgever Akse Media.

  • Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Westerwolde)
  • Schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Westerwolde) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Klachten over bezorging

Geef uw klacht dan door aan Akse Media: traffic@aksemedia.nl. Onder vermelding van adres en postcode.