Gebrek of schade gemeentelijk gebouw melden

Ontdekt u gebreken of schade aan gemeentelijke gebouwen? Als beheerder, huurder of gebruiker meldt u dit eenvoudig aan de gemeente. Samen zorgen we voor een goede staat van onze gebouwen.

Bel met de gemeente: 0599 32 02 20

Wat willen wij van u weten

  • Om welk gebouw het gaat
  • Of de melding betrekking heeft op het gebouw of het terrein om het gebouw
  • Omschrijving van probleemĀ 

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u met 0599 32 02 20. Daarnaast kunt u voor direct gevaar ook bellen met 112.