Gebrek of schade gemeentelijk gebouw melden

Algemeen

Ziet u schade of ontbreekt er iets bij een gebouw van de gemeente? Als beheerder, huurder of gebruiker meldt u dit aan ons. Samen zorgen we voor een goede staat van onze gebouwen.

Klik op 'Nieuwe Melding' of op het '+' teken

Wat wij graag willen weten

  • Om welk gebouw gaat het?
  • Gaat het om het gebouw of om het terrein bij het gebouw?
  • Wat is het probleem precies? Omschrijf dit zo duidelijk mogelijk zodat wij u snel kunnen helpen

Spoed?

Kan de melding niet wachten tot de volgende werkdag?

Bel ons: 0599 32 02 20

Voorbeelden van spoed:

  • Ernstige lekkage met wateroverlast 
  • Gaslekkage
  • Uitvallen van verwarming
  • Glasschade
  • Inbraak en calamiteiten
  • Niet kunnen afsluiten van een gebouw