Gebiedsfonds

Algemeen

De gebiedsfondsen Sellingerbeetse en Harpel zijn momenteel gesloten. Op dit moment vindt een evaluatie plaats en worden de aanvragen behandeld. Informatie over een volgende ronde volgt zo spoedig mogelijk.

Bewonerscollectief, verenigingen en stichtingen

Ideeën stuurt u samen in met drie of meer mede-inwoners. Of als vereniging of stichting. Bijvoorbeeld met een aantal buren of een vereniging of stichting met ten minste drie leden. 

Hebt u geen mensen die dit samen met u willen doen? En wilt u wel bewonerscollectief vormen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag. 

Video

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

  • Als uw project de leefbaarheid , biodiversiteit óf duurzaamheid verbetert
  • Als u een aanvraag doet met drie of meer personen
  • Als u een duidelijk plan hebt waarin u omschrijft wat u gaat doen, wat dit gaat kosten en hoe u dit gaat betalen
  • Als u het project in Westerwolde uitvoert
  • Als het project nog niet is uitgevoerd 

leefbaarheid , biodiversiteit óf duurzaamheid

Leefbaarheid geeft aan hoe prettig u leeft in uw omgeving. Hoe voelt uw omgeving en hoe ziet het eruit? En zelfs: hoe ruikt uw omgeving? Voldoende sociale contacten en een veilig gevoel zijn belangrijk voor een leefbare omgeving

Biodiversiteit is het aantal verschillende soorten planten, dieren en micro-organismen in uw omgeving. Micro-organismen zijn bijvoorbeeld bacteriën, gisten en schimmels. Biodiversiteit en leefbaarheid hebben vaak met elkaar te maken.

Duurzaamheid is alles wat we doen om de aarde niet te veel uit te putten. Bijvoorbeeld zonnepanelen op je huis plaatsen. 

Wat stuurt u mee bij uw aanvraag?

  • Een projectplan. Hierin beschrijft u wat u gaat doen en hoe u dit gaat doen
  • Een begroting. Hierin legt u uit wat uw plan gaat kosten
  • De offertes

Aanvragen boven de €25.000,-

Heeft u een aanvraag gedaan boven de €25.000,- en is deze toegekend? Dan moet na het uitvoeren van uw project een verslag aanleveren waarin u aantoont dat het uitgevoerde plan overeenkomt met de afspraken. Daarnaast levert u ook een financieel jaarverslag aan. Dit is een overzicht van de kosten en opbrengsten van uw project.