Erkennen kind

U moet vooraf een afspraak maken om een kind te erkennen. Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner)
  • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte
  • Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming geven. Gebruik hiervoor het formulier 

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • U bent verplicht om voor het kind te zorgen
  • Het kind krijgt wederzijds erfrecht
  • Het kind kan uw achternaam krijgen

Erkennen tijdens zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en de moeder hierna krijgen, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen tijdens aangifte geboorte

Erkenning kan ook tijdens de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

Erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit vraagt u na de geboorte aan bij de rechtbank. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Heeft u een buitenlandse nationaliteit

Er gelden mogelijk andere regels als u  of de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Soms kunt u dan geen kind erkennen. Bel dan vooraf met de afdeling burgerzaken: 0599 32 02 20.