Erkennen kind

Algemeen

Krijgt u samen een kind? En bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft het kind één ouder: de biologische moeder. Door erkenning wordt u wettelijke ouder van het kind. U maakt hiervoor een afspraak.

Ouderschap

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft geen biologische ouder te zijn. U bent verplicht om voor het kind te zorgen totdat het 21 jaar wordt. En u en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.

Wanneer?

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en de moeder hierna krijgen, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkenning kan ook tijdens de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

U kunt een kind erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Hoe werkt het

  • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee
  • Als het kind in een andere gemeente is geboren, neemt u de geboorteakte mee 
  • Bij naamkeuze voor het eerste kind, moet de moeder meekomen
  • Bij een tweede kind uit dezelfde relatie kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven

Ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind krijgt u niet vanzelf het ouderlijk gezag. Dit vraagt u na de geboorte aan bij de rechtbank. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Heeft u een buitenlandse nationaliteit

Er gelden mogelijk andere regels als u  of de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Soms kunt u dan geen kind erkennen. Bel dan vooraf met de afdeling burgerzaken: 0599 32 02 20.