Erkennen kind

U moet vooraf een afspraak maken om een kind te erkennen. Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt het

  • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee
  • Als het kind in een andere gemeente is geboren, neemt u de geboorteakte mee 
  • Bij naamkeuze voor het eerste kind, moet de moeder meekomen
  • Bij een tweede kind uit dezelfde relatie kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • U bent verplicht om voor het kind te zorgen totdat het 21 jaar wordt 
  • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen

Erkennen tijdens zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en de moeder hierna krijgen, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen tijdens aangifte geboorte

Erkenning kan ook tijdens de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

Erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit vraagt u na de geboorte aan bij de rechtbank. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Heeft u een buitenlandse nationaliteit

Er gelden mogelijk andere regels als u  of de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Soms kunt u dan geen kind erkennen. Bel dan vooraf met de afdeling burgerzaken: 0599 32 02 20.