Energietoeslag aanvragen

Algemeen

De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. U kunt de toeslag van € 1300 aanvragen tot en met 30 juni 2024.

Aanvragen

De meeste inwoners die recht hebben op de energietoeslag 2023 hoeven niets te doen. Dat zijn de huishoudens die bij ons bekend zijn en die ook aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023 voldoen.

Komt u daar niet voor in aanmerking maar denkt u wel recht te hebben op de toeslag? Vraag de toeslag dan aan via de knop 'aanvragen'. Lees eerst de voorwaarden op deze pagina.

Welke bewijsstukken stuurt u mee?

Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. (identiteitsbewijs of paspoort; geen rijbewijs). 

Gegevens over loon en/of uitkering van de laatste twee maanden van uzelf (en als dit van toepassing is, van uw partner). Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag worden niet als inkomen aangemerkt.

 • Inkomsten uit werk (salaris van werkgever inclusief vakantiegeld)
 • Inkomsten als zelfstandig ondernemer
 • Uitkeringen van het Uwv, Svb of andere organisatie (bijvoorbeeld Wajong, Wia, Wao, Ww, Zw. Aow, etc.)
 • Inkomsten uit pensioen
 • Inkomsten uit vermogen bv rente of dividend
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur en/of kostganger(s)
 • Partner- en/of kinderalimentatie
 • Heffingskortingen, voorlopige teruggave of teruggave van de Belastingdienst

Wel of geen recht op energietoeslag?

Wanneer heeft u recht op energietoeslag?

 • U woont in de gemeente Westerwolde
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U hebt géén energietoeslag 2023 ontvangen van een andere gemeente. 
 • U heeft een zelfstandig huishouden (een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin)
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Energietoeslag (bedragen exclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand (ouder) tot aow gerechtigde leeftijd€ 1.463,57 
Samenwonend of getrouwd tot aow gerechtigde leeftijd€ 2.090,81 
Alleenstaand (ouder) vanaf aow leeftijd€ 1.625,36 
Samenwonend of getrouwd vanaf aow leeftijd€ 2.202,84 
 • Uw inkomen is hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm
 • U bent jonger dan 21 jaar
 • U studeert en komt in aanmerking voor studiefinanciering, misschien komt u als student wel in aanmerking voor de energietoeslag van Duo.
 • U heeft geen eigen woonadres en staat alleen met een briefadres ingeschreven in de basisadministratie van Westerwolde
 • U bent gedetineerd
 • U heeft de energietoeslag 2023 ontvangen van een andere gemeente

De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400.
Studenten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze:

 • op 1 oktober 2023 een basisbeurs voor uitwonende studenten én een aanvullende beurs hebben, of; 
 • op 1 oktober 2023 geen recht (meer) hebben op een basisbeurs en/of aanvullende beurs, maar in de laatste maand van hun prestatiebeurs een aanvullende beurs hadden én in oktober 2023 een lening hadden bij DUO.

Studenten die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 wordt de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd.

Kijk voor meer informatie over de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten 

Hulp bij uw aanvraag

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met Janita Boekelo en/of Mirjam Jansen van Welzijn Westerwolde. Telefoonnummer 0599 58 24 60