Energietoeslag aanvragen

Algemeen

De Tweede Kamer stemt op 21 september over het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Zodra wij meer informatie hebben, passen wij deze webpagina aan.

Wanneer heeft u recht op energietoeslag?

 • Als u 21 jaar of ouder bent
 • Als u in de gemeente Westerwolde woont 
 • Als u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • Als uw inkomen niet hoger is dan onderstaande bedragen
Maximale netto inkomen voor energietoeslag per 1 januari 2023 (inclusief vakantietoeslag)
Samenstelling gezin 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand (ouder)  € 1434,79 € 1596,80
Samenwonend of getrouwd € 2049,70 € 2168,64

Mee te sturen bewijsstukken

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (identiteitsbewijs of paspoort)
 • Salarisgegevens/uitkeringsgegevens (meest recente van uzelf en eventueel van uw echtgeno(o)t(e) of partner) 

Energietoeslag automatisch

Heeft u een algemene bijstandsuitkering, IOAW-uitkering, IOAZ-uitkering of Bbz-uitkering? Dan krijgt u het geld automatisch gestort als u aan de voorwaarden voldoet.

Moeite met aanvragen 

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

 • U bent jonger dan 21 
 • U jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering krijgt of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • Als u in een instelling woont. Bijvoorbeeld een zorginstelling of begeleid wonen
 • Als u dak of thuisloos bent. Of in detentie zit
 • Als u alleen een briefadres heeft in de gemeente. En geen eigen woonadres
 • Als u kostendeler bent en geen energiecontract op uw naam hebt staan

Ik ben ZZP'er

Bent u ZZP'er en voldoet u aan de voorwaarden voor de energietoeslag? Ook dan kunt u het formulier invullen. In het formulier moet u uw inkomsten en uitgaven van de laatste drie maanden uploaden.