Energietoeslag aanvragen

Dit jaar kunt u energietoeslag bij de gemeente aanvragen. De toeslag bestaat uit een eenmalig bedrag van maximaal € 800 per huishouden. De energietoeslag wordt verhoogd met € 500.

Verhoging van € 800 naar € 1300

De Rijksoverheid heeft de eenmalige energietoeslag verhoogd naar € 1300 euro. Heeft u eerder € 800 gekregen en voldoet u nog steeds aan dezelfde voorwaarden? Dan hoeft u niks te doen. Wij verwachten de extra € 500 in oktober naar u over te maken. 

Wanneer heeft u recht op energietoeslag?

 • Als u 21 jaar of ouder bent
 • Als u in de gemeente Westerwolde woont 
 • Als u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • Als uw inkomen niet hoger is dan onderstaande bedragen
Maximale inkomen voor energietoeslag per 1 juli 2022 (inclusief vakantietoeslag)
Samenstelling gezin 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand (ouder)  € 1.322,18 € 1470,80
Samenwonend of getrouwd € 1888,84 € 1.992,43

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

 • U bent jonger dan 21 
 • U jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering krijgt of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • Als u in een instelling woont. Bijvoorbeeld een zorginstelling of begeleid wonen
 • Als u dak of thuisloos bent. Of in detentie zit
 • Als u alleen een briefadres heeft in de gemeente. En geen eigen woonadres
 • Als u kostendeler bent en geen energiecontract op uw naam hebt staan

Energietoeslag automatisch

Heeft u een algemene bijstandsuitkering, IOAW-uitkering, IOAZ-uitkering of Bbz-uitkering? Dan krijgt u het geld automatisch gestort als u aan de voorwaarden voldoet. 

Bij te voegen bewijsstukken

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (identiteitsbewijs of paspoort)
 • Salarisgegevens/uitkeringsgegevens (meest recente van uzelf en eventueel van uw echtgeno(o)t(e) of partner) 

Moeite met aanvragen 

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60.  Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.