Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopersregister

Bent u handelaar of is er iemand die voor u handelt? Dan stelt u de burgemeester hiervan in kennis. Ook dient u in een opkopersregister elke aankoop van tweedehandsgoederen bij te houden en in een gewaarmerkt verkoopregister aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die worden verkocht of op een andere wijze worden overgedragen. Het Digitaal Opkopers Loket en het Digitaal Opkopers Register faciliteren u hierin.

Heling

De impact van een overval of inbraak is groot. De aanpak is niet compleet zonder aandacht voor heling. Want een dief wil geld verdienen door het gestolen voorwerp aan een heler te verkopen. Zonder heler geen steler.

Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Als handelaar of een voor u handelend persoon bent u verplicht, deze verplichting vloeit voort uit artikel 2:68 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Westerwolde, de burgemeester hiervan in kennis te stellen. Onder een handelaar wordt verstaan opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u gratis gebruik maken van het DOL. Via het DOL kunt u zich eenvoudig online aanmelden. Na aanmelding ontvangt de gemeentelijke beheerder van het DOL een melding. Een voordeel van het werken met DOL is dat u ook direct gebruik kunt maken van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dat neemt u veel werk uit handen. Alle opkopers zijn verplicht, artikel 437 Wetboek van Strafrecht, elke aankoop van tweedehandsgoederen bij te houden in een opkopersregister.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Naast de verplichting om de burgemeester in kennis te stellen en om een opkopersregister bij te houden dient een handelaar op basis van artikel 2:67 lid 1 APV aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die worden verkocht of op ander wijze worden overgedragen, in een doorlopend en gewaarmerkt verkoopregister. Voor de gemeente Westerwolde is het DOR aangewezen als het doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen. Voor gekentekende occasions is het RDW-kentekenregister aangewezen als gewaarmerkt register. Het DOR faciliteert u bij het registreren van de goederen. Een bijkomend voordeel is dat op deze wijze meer gegevens over het goed en de verkoper worden geregistreerd. Het DOR staat direct in verbinding met (politie)registers van gestolen goederen. Het DOR biedt daarmee de mogelijkheid om automatisch, bijvoorbeeld aan de hand van een serienummer, te controleren of een goed als gestolen staat geregistreerd. Wanneer dit het geval is, is er sprake van een match en ontvangt de politie automatisch een melding.

Hoe meldt u zich aan

Aanmelden voor het DOL en DOR is eenvoudig via de link www.ikbenhandelaar.nl.

Kijk voor meer informatie op www.stopheling.nl.