De gemeente Westerwolde heeft een rekenkamer

Sinds 2023 heeft de gemeente Westerwolde naast een gemeenteraad ook een rekenkamer. De rekenkamer is onafhankelijk en telt drie leden waarvan één voorzitter. De rekenkamer bestaat uit Joop Roebroek (voorzitter), Martijn Broekhuizen (lid) Jan Dirk Gardenier (lid).

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer is onafhankelijk. De leden onderzoeken of het beleid van de gemeente Westerwolde het juiste effect heeft. Zo helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het controleren van het beleid. Hierdoor wordt het voor inwoners én raad inzichtelijker wat de gemeente doet.

Welke onderwerpen onderzoekt de rekenkamer?

De rekenkamer kiest zelf welke onderwerpen onderzocht worden. Inwoners en leden van de gemeenteraad kunnen een idee indienen. Bijvoorbeeld wanneer zij benieuwd zijn of bepaald beleid van de gemeente goed werkt. De rekenkamer kan uiteraard niet alles behandelen, maar maakt een selectie van relevante onderwerpen. Via een enquête kan de rekenkamer ook aan inwoners vragen wat zij van het beleid vinden. 

Onderwerp doorgeven

Inwoners die een onderwerp willen aandragen voor onderzoek door de rekenkamer kunnen dit doorgeven aan de secretaris via rekenkamer@westerwolde.nl.  Hierbij dient ook vermeld te worden wat de reden voor onderzoek is. Het onderwerp moet altijd met de gemeente Westerwolde te maken hebben.