Coalitieakkoord

Gemeentebelangen Westerwolde en Partij van de Arbeid vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente Westerwolde.
Het coalitieprogramma 2018-2022 vormt de kern van een aantal afspraken die de coalitiepartners gezamenlijk hebben gemaakt. Het programma bevat op hoofdlijnen een aantal inhoudelijke thema’s en tevens de portefeuilleverdeling.