Burgemeester Jaap Velema

Decoratieve foto Jaap Velema

Portefeuille

  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Bestuur en Dienstverlening
  • IND, COA,  DT&V en DV&O
  • Dierenwelzijnsbeleid
  • Lijkbezorging
  • Internationalisering

Nevenfuncties

  • lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen
  • lid bestuur Gebroeders Hesse Fonds
  • lid Dagelijks Bestuur EDR (Eems Dollard Regio)
  • lid bestuur Libau & Monumentenzorg